Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Adam Krasiński"

Powder production method for thermal spraying of wear-resistant and low-friction coatings

Czytaj za darmo! »

The universal drive towards developing pro-innovative ecological technologies has contributed significantly to the development of recycling technologies and remanufacturing of worn-out machine components. The application of these technologies can substantially lower the production costs of new spare parts that would possess similar or even better operational properties; the latter is the case where refurbishing is combined with modern surface treatment technologies [1, 2]. Some components are refurbished using Multiplex technologies that combine reconstruction of the geometry of the components with improvement in their operational properties through thermal and chemical treatment. They are particularly useful for, e.g. low- -friction gradient layers [3÷6]. An optimum, energy-saving and universal solution for this technology would be to combine surface reconstruction with simultaneous addition of low-friction coatings resistant to wear. This would be feasible through the possibility of thermal spraying [7] using specially prepared powders that would have such properties as high hardness, durability and a low friction coefficient. These could include coatings based on, for example, thermochemically hardened powders conta[...]

Hybrydowe warstwy wierzchnie wytwarzane na bazie nawęglania niskociśnieniowego i azotonasiarczania do zastosowań w regeneracji części maszyn

Czytaj za darmo! »

Zespół działań pozwalających przywrócić lub poprawić własności użytkowe części zużytych lub uszkodzonych na drodze regeneracji określa się mianem posunięć proekologicznych. Takie bowiem działanie eliminuje znacznie konieczność utylizacji zużytych części maszyn i urządzeń. Jeśli dodatkowo efektem końcowym jest produkt o zwiększonej trwałości w porównaniu z pierwotnie wykonanym detalem to niewątpliwie są to rozwiązania jak najbardziej zasadne. Obecnie w celu znacznego polepszenia własności eksploatacyjnych detalu w miejscu uszkodzenia elementu wprowadza się zaawansowaną technologię nakładania warstw wierzchnich należących do grupy obróbek high technology [1]. Przykładem tej techniki jest technologia plazmowego nakładania powłok. Jest to jednak technologia droga, stosowana głównie w przemyśle lotniczym, kosmicznym lub medycznym - implantologii. Wobec tego poszukiwanie nowych technik regeneracji, które spełniałyby podwyższone wymagania eksploatacyjne, a przy tym byłyby tanie w zastosowaniu jest jak najbardziej korzystne [2÷5]. W artykule przedstawiono sposób na znacznie prostszą technologię regeneracji części maszyn niż wspomniana obróbka high technology. Koncepcja ta oparta została na wykorzystaniu warstw hybrydowych, w której zastosowanie uniwersalnego materiału odtworzeniowego pozwoliło na użycie określonej obróbki powierzchniowej zwiększającej trwałość regenerowanego elementu. Taka warstwa hybrydowa została zbudowana z warstwy gradientowej z powłoką przeciwzużyciową, co zapewnia poprawę własności wytrzymałościowych przy jednoczesnym zmniejszeniu oporów tarcia. Na materiał odtworzeniowy wytypowano stal 17CrNi6-6, której skład chemiczny umożliwia zastosowanie obróbki cieplno-chemicznej, jakim jest nawęglanie niskociśnieniowe. Wytworzona w taki sposób warstwa wierzchnia gwarantuje zwiększenie własności wytrzymałościowych. Następnie na tak obrobioną warstwę nałożono powłokę przeciwzużyciową, niskotarciową. WYKONANIE WARSTWY HYBR[...]

 Strona 1