Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Stokłosa"

Warstwa wierzchnia stali hartowanej indukcyjnie po badaniach zmęczeniowych

Czytaj za darmo! »

Przemysł motoryzacyjny rozwija się bardzo intensywnie, na rynku pojawia się coraz więcej różnych modeli samochodów i dla zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa eksploatacji stosuje się różne metody obróbki cieplnej w celu poprawy właściwości mechanicznych elementów pojazdów, w tym również układów napędowych. Często od jakości użytych na wymienione układy materiałów zależy bezpieczeństwo i niezawodność pojazdu. Jednym z podzespołów układu napędowego jest półoś służąca do przenoszenia momentu obrotowego od przekładni głównej do kół napędowych samochodu [1, 2]. W układach napędowych stosowanych powszechnie w samochodach osobowych elementy układu napędowego, a więc przekładnia główna i mechanizm różnicowy, są zintegrowane ze skrzynią biegów we wspólnym korpusie. Moment obrotowy dociera do kół jezdnych za pomocą półosi napędowych, które dzieli się na sztywne i przegubowe, w zależności czy moment obrotowy przekładany jest na koła napędowe skrętne, czy tzw. niekierowane oraz czy koła te są zawieszone zależnie lub niezależnie. Ważne jest, że zespół napędowy jest zamocowany elastycznie do masy resorowanej, a koła pojazdu należą do tzw. masy nieresorowanej, przez co całkiem odmienna jest charakterystyka drgań obu mas. Konieczne jest zatem zastosowanie odpowiedniej konstrukcji przegubów, w których współpracujące elementy są narażone na zmienne obciążenia dynamiczne. Zastosowane układy, aby mogły spełniać te funkcje muszą charakteryzować się mikrostrukturą zapewniającą wysoki poziom właściwości mechanicznych w stanie dostawy, aby po prawidłowo przeprowadzonych procesach utwardzania o jakości elementów decydowała mikrostruktura warstwy wierzchniej i rdzenia [3] me TODYKA bADAŃ Do badań zastosowano półosie napędowe stosowane w przemyśle motoryzacyjnym (rys. 1) do układów przenoszenia napędu, wykonane ze stali średniowęglowej C45[...]

Stosowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym i czystszych technologii na przykładzie polskiego koncernu rolno-spożywczego Farmutil DOI:10.15199/62.2019.5.3


  Liniowy model gospodarki "wydobycie-produkcja-stosowanie- -składowanie" bazuje na wykorzystaniu dużej ilości tanich, łatwo dostępnych materiałów i energii jako bazy dla rozwoju przemysłowego. W modelu liniowym istotne jest ograniczenie jego granic ekstrakcją surowców po stronie wejściowej i produkcją odpadów z działalności gospodarczej po stronie wyjściowej (rys. 1a). Gospodarka o obiegu Model cleaner technol. solns. implemented in the Farmutil agro-food concern were used to exemplify the application of circular economy elements in industrial practice on the microeconomic scale. The model covered the full life cycle of products, from cereal cultivation, through the prodn. of industrial feed, poultry and pig farming to the prodn. of meat products. It included the use of meat waste for the prodn. of meat and bone meal, and waste from pig and poultry farming for fertilizing purposes in a prodn. cycle from cradle to grave. The anal. showed full compatibility of the elements of cleaner productions and circular economy implemented and developed in Farmutil. Modelowe rozwiązania wdrożone w koncernie rolno-spożywczym Farmutil są przykładem zastosowania w praktyce przemysłowej w skali mikroekonomicznej elementów gospodarki w układzie zamkniętym, opartych na metodyce czystszych technologii. Modelowy system produkcji obejmuje pełny cykl życia produktów, od uprawy zbóż, poprzez produkcję pasz przeaFarmutil HS SA Śmiłowo; bInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków; cPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Henryk Stokłosaa, Zygmunt Kowalskib, Agnieszka Makarac,* Application of circular economy model and cleaner technologies on the example of the Polish agro-food company Farmutil Stosowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym i czystszych technologii na przykładzie polskiego koncernu rolno-spożywczego Farmutil DOI: 10.15199/62.2019.5.3 Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Politechnika Krakowska,[...]

 Strona 1