Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Czarnecki"

Rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce


  W dzisiejszym świecie rynek dostępu do szerokopasmowego Internetu stanowi bardzo ważny czynnik wzrostu gospodarczego każdego kraju. Na coraz bardziej konkurencyjnym światowym rynku szybkie łącza umożliwiają udostępnianie nowych interaktywnych usług internetowych w różnych dziedzinach, w tym w edukacji i w służbie zdrowia (np. diagnostyka na odległość). Dodatkowo inwestowanie w szybki i bardzo szybki Internet szerokopasmowy ma istotne znaczenie dla małych i średnich firm, ze względu na obniżanie kosztów i uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez realizację wielu czynności on-line, od sprzedaży po współpracę z partnerami. Ponieważ, w dalszym ciągu utrzymuje się wyraźne zróżnicowanie między dotychczasowymi i nowymi członkami Unii Europejskiej w stopniu zaawansowania w szerokopasmowym dostępie do Internetu, Komisja Europejska realizuje programy wspierania inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową w odniesieniu do rozwoju bardzo szybkiego Internetu oraz jak najbardziej efektywnego wykorzystanie interaktywnych usług przez obywateli, administrację państwową i przedsiębiorstwa. W strategii Europa 2020 Komisja Europejska określiła, iż do 2013 r. wszyscy Europejczycy powinni mieć dostęp do podstawowego Internetu szerokopasmowego, a do 2020 r. do szybkiego Internetu szerokopasmowego o przepływności 30 Mbit/s. Przy tym co najmniej połowa europejskich gospodarstw domowych powinna dysponować dostępem szerokopasmowym o przepływności wynoszącej 100 Mbit/s [1]. Pro gram Polska Cyfrowa W Polsce rynek dostępu do szerokopasmowego Internetu jest także poddawany regulacji sektorowej, która ma na celu poprawę efektywności jego funkcjonowania. W ramach realizacji celów, wynikających z Programu Polska Cyfrowa, czyli programu upowszechnienia usług szerokopasmowych w Polsce do 2012 roku, weszła w życie w dniu 17 lipca 2010 r. ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106, poz. 675) [2], zwana też megaustawą. Podstawowym[...]

 Strona 1