Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR WASILEWICZ"

Wpływ cząstek SiO2 na wybrane właściwości mechaniczne hartowanej stali

Czytaj za darmo! »

W pracach pojawiły się przesłanki wykorzystania nanocząstek Al2O3 w ośrodkach hartowniczych [1]. Autorzy tej pracy, K. Narayan- Prabhui i Peter Fernades, zajęli się wykorzystaniem nanocząstek Al2O3 w celu poprawy właściwości hartowniczych różnych ośrodków chłodzących przez zmniejszenie szybkości chłodzenia w przemianie martenzytycznej. Natomiast w pracy [2] przedstawiono związki lub materiały możliwe do wykorzystania w ośrodkach chłodzących, którymi oprócz Al2O3 mogą być: CuO, Cu2O, Cu, Au i Ag. Termin nanomateriał dotyczy materiału o strukturze nanokrystalicznej, którego rozmiar w jednym kierunku nie przekracza 100 nm. Właściwości materiału obrabianego cieplnie zależą od wielkości ziaren oraz ich rozmieszczenia. Czynnikiem kształtującym właściwości materiału jest w głównej mierze rozmiar cząstek wchodzących w skład mikrostruktury, co bezpośrednio wpływa na zachodzące tam zjawiska fizyczne. Zainteresowanie związkiem SiO2 zwanym potocznie krzemionką wynika z tego, że jest on bezwodnikiem kwasu krzemowego, jest bezbarwnym i twardym ciałem stałym o temperaturze topnienia 1710°C, nierozpuszczalnym w wodzie i kwasach (oprócz kwasu fluorowodorowego). Krzemionka jest wielofunkcyjnym materiałem ceramicznym, który jest używany w różnych branżach w celu poprawy jakości powierzchni i właściwości mechanicznych. Stosowana jest jako wypełniacz, dodatek, modyfikator reologiczny lub dodatek w przetwórstwie wielu rodzajów produktów, takich jak: farby i powłoki, tworzywa sztuczne, syntetyczne gumy, kleje, uszczelniacze lub materiały izolacyjne. Dla większości zastosowań krzemionki dobre i jednolite jej rozproszenie w produktach jest bardzo ważne. W przypadku zastosowania ich do cieczy, następuje aglomeracja cząstek, co utrudnia poszczególnym cząstkom krzemionki kontakt z cieczą. Jednak w przypadku tego typu związków należy zastosować sonikację. Proces ten polega na wykorzystaniu ultradźwięków, czyli fali dźwiękowych o częstotliwości powyżej [...]

 Strona 1