Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Macin Stec"

CO2 amine absorption as an opportunity to reduce emissions from domestic coal-fired power plants Absorpcja CO2 w roztworach amin szansą obniżenia emisji krajowych elektrowni węglowych DOI:10.12916/przemchem.2014.2241


  A process for absorption of CO2 in aq. solns. of NH2C2H4OH (20 or 30% by mass) was developed and checked under lab. and semi-tech. scale conditions. The knowledge and experience about the process allowed to design and build the CO2 capture mobile pilot plant. Some operational problems (corrosion, sepn. of residues) were also dissolved. Przedstawiono najbardziej zaawansowaną pod względem technologicznym metodę absorpcji chemicznej CO2 w procesach PCC (post combustion capture). Program badawczy w obszarze technologii CCS obejmujący kompleksowe badanie sorbentów aminowych oraz procesów absorpcji i desorpcji został zrealizowany w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i pilotowej przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla we współpracy z Tauron Polska Energia SA i Tauron Wytwarzanie SA. Przedstawiono niektóre zagadnienia projektowe pierwszej w Polsce przewoźnej instalacji pilotowej aminowego usuwania CO2 ze spalin. Zaprezentowano wybrane problemy operacyjne i wstępne wyniki badań sprawności procesu i zapotrzebowania cieplnego procesu desorpcji. Celem realizowanego od maja 2010 r. strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" jest opracowanie rozwiązał technologicznych,których wdro[...]

Concept of a demo carbon-capture plant for coal-fired power unit Koncepcja instalacji demonstracyjnej usuwania CO2 ze spalin bloku węglowego DOI:10.15199/62.2016.11.36


  A process for CO2 absorption in an amine soln. was used as a base for designing of demonstration plant for CO2 removal from flue gases of a coal-fired power unit (250 MWe). Mass and energy balances as well as economic evaluations of the plant were given. Dogłębna analiza tematyki usuwania CO2 ze strumieni gazowych oraz uzyskane wyniki różnoskalowych badań eksperymentalnych przeprowadzonych przez zespół Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla pozwoliły na opracowanie założeń procesowych dla instalacji demonstracyjnej wychwytu CO2 ze spalin z bloku o mocy 250 MWe opalanego węglem kamiennym. Przedstawiona technologia jest zaawansowanym rozwiązaniem wykorzystującym technologię absorpcji chemicznej w roztworze amin. W technologii przewidziano modyfikacje procesowe i aparaturowe mające na celu obniżenie zapotrzebowania na energię procesu wychwytu CO2 ze spalin, dzięki czemu strata sprawności elektrowni wyposażonej w instalacje usuwania CO2 została ograniczona. Przedstawiona koncepcja instalacji usuwania CO2 ze spalin w skali demonstracyjnej DCCP (demo carbon-capture plant) stanowi kolejny istotny element w rozwoju technologii mogącej wesprzeć wysiłki sektora energetycznego ukierunkowane na obniżanie emisji CO2 do atmosfery. Zaproponowane rozwiązania wpisują się w oczekiwania przedstawione w dyrektywie1) (tzw. dyrektywa CCS). Implementacja technologii CCS (carbon capture and storage), obejmującej wychwyt i składowanie CO2, pozwoli na istotne obniżenie emisji ditlenku węgla, a co za tym idzie obniżenie kosztów emisji CO2 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą Parlamentu Europejskiego2, 3). Dodatkowo zaproponowana instalacja DCCP spełnia wytyczne decyzji komisji UE4) oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Opracowani[...]

 Strona 1