Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA HYC"

NAPRĘŻENIE UPLASTYCZNIAJĄCE I ODKSZTAŁCENIE GRANICZNE METALI W WARUNKACH ZŁOŻONYCH OBCIĄŻEŃ


  W artykule przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego i oprzyrządowania do realizacji odkształcenia w warunkach złożonego stanu obciążenia. Próby odkształcania przeprowadzono według odpowiednio dobranych wariantów odkształcenia, przy założeniu określonej wielkości odkształcenia pojedynczego i odkształcenia całkowitego. Proste próby odkształcania: rozciąganie, ściskanie i skręcanie realizowano w celu uzyskania danych stanowiących podstawę do określenia efektów w próbach złożonego odkształcania. Próby odkształcania: cyklicznego, sekwencyjnego i złożonego pozwoliły na dokonanie oceny wpływu zmiany orientacji osi głównych i wielkości składowych odkształceń głównych na wielkość naprężenia uplastyczniającego. Najkorzystniejsze efekty uzyskano dla odkształcania w procesie rewersyjnego skręcania i w procesie złożonym, łączącym rozciąganie lub ściskanie z równoczesnym rewersyjnym skręcaniem. Korzystne efekty tych procesów obejmują zmniejszenie wielkości maksymalnych naprężeń uplastyczniających oraz zwiększenie wielkości odkształceń granicznych. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prób w zakresie techniki realizacji złożonych stanów obciążania i odkształcania, jak również metodyki pomiarów i rejestracji wyników pozwoliły na opracowanie oryginalnej techniki badań materiałów w warunkach cyklicznie zmiennych, złożonych stanów obciążenia w zakresie dużych odkształceń plastycznych. Słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, odkształcenie graniczne, droga odkształcenia, rozciąganie, skręcanie, rewersyjne skręcanie Dr hab. inż.Jacek Pawlicki, prof. nzw. w Pol. Śl. — Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice, mgr inż. Katarzyna Hyc — Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. e-mail: jacek.pawlicki@polsl.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 679÷683 680 FLOW STRESS AND LIMIT DEFORMATION OF METALS UNDER COMPLEX LOADING CONDITIONS Features of the test stand and equipment for conducting deformation under complex load conditions ha[...]

 Strona 1