Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER GAŁKA"

Badania bimetalu stal austenityczna-tytan wyżarzanego w różnych warunkach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań bimetalu stal austenityczna 304L-tytan TiGr1 uzyskanego poprzez zgrzewanie wybuchowe po wyżarzaniu w różnych warunkach. Na podstawie przeprowadzonych badań oceniono jakość uzyskanego połączenia, a także określono wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności złącza stal-tytan oraz strefy przyłączeniowej. ABSTRACT The results of tests of austenitic stainless steel[...]

WYTWARZANIE BIMETALOWYCH PRĘTÓW MAGNEZ-ALUMINIUM METODĄ ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO


  W arykule przedstawiono wyniki wstępnych badań otrzymywania metodą zgrzewania wybuchowego półwyrobów w postaci okrągłych prętów bimetalowych Mg-Al. Do badań przygotowano układ próbek składających się z rury aluminiowej (gatunek 1050A) i pręta magnezowego (gatunek AZ31). W pracy wykonano badania analizy mikrostruktury oraz prób wytrzymałościowych granicy złącza. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że zastosowane parametry zgrzewania wybuchowego zapewniły otrzymanie półwyrobu bimetalowego charakteryzującego się nieznaczną owalnością oraz mechanicznym połączeniem poszczególnych warstw. Słowa kluczowe: okrągłe pręty bimetalowe, zgrzewanie wybuchowe, jakość połączenia PRODUCTION OF MG-AL BIMETALLIC BARS USING THE EXPLOSIVE CLADDING METHOD This paper presents the preliminary results of the preparation of semi-finished products in the form of round bimetallic Mg- Al bars by the explosive cladding method. The system of samples consisted of an aluminum tube (1050 grade) and magnesium bar (grade AZ31) was prepared. The analysis of the microstructure and mechanical tests of connecting border was carried out. On the base of obtained results it was found that the explosive cladding parameters used to obtain the semifinished bimetallic product characterized by a slight ovality and mechanical connection of the individual layers were correct. Keywords: round bimetallic bars, explosive cladding, quality of connection Wstęp Od wielu lat w różnych gałęziach przemysłu stosowane są wyroby platerowane (bimetalowe i wielowarstwowe). Wykonuje się je celem wykorzystania specyficznych właściwości poszczególnych warstw, których połączenie zapewnia powstanie materiału o ulepszonych lub zasadniczo nowych cechach tworzących nowe możliwości konstrukcyjne, czy procesowe [1÷4]. Zmierzanie do obniżenia mas konstrukcji, szczególnie w odniesieniu do konstrukcji aeronautycznych wskazuje na celowość szerszego stosowania stopów magnezu. Problem szyb[...]

 Strona 1