Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Wołukanis"

40 lat Oddziału Elbląskiego SEP (1978-2018) DOI:


  Początek działalności stowarzyszeniowej elbląskich elektryków datuje się na schyłek lat 50., kiedy to 8 grudnia 1959 r. w Elbląskiej Elektrociepłowni utworzono pierwsze koło SEP liczące wówczas 18 członków. Pierwszym przewodniczącym wybrano kol. Zbigniewa Milewskiego. Po blisko 10 latach, 4 września 1969 r., z inicjatywy kol. Marii Ebelt i kol. Pawła Łucewicza powstało koło SEP przy Zakładach Mechanicznych ZAMECH, natomiast w grudniu 1975 r. podjęło działalność trzecie koło przy Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, w skład którego również weszli koledzy z elbląskiej telekomunikacji. Koła te działały w ramach Oddziału Gdańskiego SEP. Na wniosek elbląskich elektryków prezes Oddziału Gdańskiego kol. Henryk Bajduszewski 5 lipca 1977 r. powołał zespół organizacyjny, którego zadaniem było utworzenie nowego Oddziału SEP w Elblągu. W skład zespołu weszli koledzy: mgr inż. Zbigniew Lange - Wojewódzki Urząd Telekomunikacji, inż. Paweł Łucewicz - ZAMECH, mgr inż. Alojzy Beyer - BPBK, mgr inż. Waldemar Dunajewski - Elektrociepłownia, inż. Janusz Michałek - Wojewódzki Urząd Telekomunikacji, inż. Jan Wajda - BPBK. Po kilkumiesięcznych działaniach konsolidacyjno-organizacyjnych w grudniu 1977 r. zespół organizacyjny w imieniu środowiska elbląskich elektryków wystąpił z wnioskiem formalnym do Zarządu Głównego SEP w Warszawie o powołanie Oddziału Stowarzyszenia na terenie woj. elbląskiego z siedzibą władz w Elblągu. 16 marca 1978 r. Uchwałą nr 20-75/78 Zarządu Głównego SEP w Warszawie, po spełnieniu wszystkich statutowych warunków, powołany został Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Elblągu. W momencie powołania Oddział liczył 160 członków zwyczajnych[...]

 Strona 1