Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mikhail MYSLOVICH"

Analysis of spectral diagnostic parameters based on mathematical model of electrical equipment’s responses due to impact excitation

Czytaj za darmo! »

Actual state of massive construction parts of power electrical equipment can be determined with usage of diagnostic systems that are based on impact excitation method. In this paper, the oscillations in such construction parts are examined. Mathematical model of the oscillations was elaborated in the form of linear stochastic process with multi-resonance behaviour. From the analysis of the proposed model, it is possible to prove the diagnostic parameters, which can be used in the system for impact-excitation diagnostic of power electrical equipment. Streszczenie. Stan masywnych elementów konstrukcji urządzeń elektroenergetycznych może być diagnozowany przy pomocy systemów wykorzystujących wzbudzenie uderzeniowe. W artykule przeanalizowano oscylacje występujące w trakcie takiej diagnos[...]

Method for estimation of power electrical equipment reliability based on statistical splines

Czytaj za darmo! »

A methodology of estimation of the reliability of power electrical equipment is discussed. It is based on the concept of the statistical splines and uses the statistical data concerning different failures of the equipment under consideration. The methodology allows to estimate the number of failures of power electrical equipment for several years in advance. Estimation of the planned interval between two successive repairs is also possible. Streszczenie. Praca przedstawia metodologię estymacji niezawodności działania urządzeń elektrycznych. Wykorzystuje koncepcję funkcji sklejanych (splinów) i stosuje ją do danych dotyczących rzeczywistych urządzeń. Zaproponowana procedura umożliwia również estymację liczby defektów urządzenia między dwoma kolejno występującymi naprawami. (Estymacji [...]

 Strona 1