Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Wodzicki"

Dziesięciolecie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Czytaj za darmo! »

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB) kończy 10 lat. Jubilatka jest największą Izbą Okręgową w Polsce. Co piąty polski inżynier mieszka na Mazowszu, a baza danych zawiera 20 tys. nazwisk. Uroczystości jubileuszowe, które odbyły się 21 września 2012 r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" w Karolinie pod Warszawą, pozwoliły na ocenę dokonań mazowieckiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Honorowy Patronat nad Jubileuszem objęli: Wicepremier Waldemar Pawlak,Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.Do Karolina[...]

XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy MOIIB Umacniamy prestiż budowlanych

Czytaj za darmo! »

12 kwietnia 2014 r.wWarszawie odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z udziałemgości honorowych: wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Andrzeja Dobruckiego - prezesa Krajowej Rady PIIB, Zbigniewa Janowskiego - prezesa Związku Zawodowego "Budowlani", przedstawicieli wojewody i marszałka województwa, władz uczelni technicznych Mazowsza oraz bratnich organizacji samorządu zawodowego.WZjeździe uczestniczyło 130 delegatów, reprezentujących przeszło dwudziestotysięczną rzeszę mazowieckich inżynierów budownictwa. Zasłużeni członkowie MOIIB otrzymali: odznakę [...]

Dzień Budowlanych w MOIIB

Czytaj za darmo! »

26 września br. w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się obchody Dnia Budowlanych (MOIIB). Uczestnicy nie mieli tym razem radosnego nastroju.Gospodarz spotkania,MieczysławGrodzki, PrzewodniczącyRadyMOIIB podkreśliłwswoimwystąpieniu, że niema obecnie sprzyjających warunków do działaniawbudownictwie. Wiele poselskich inicjatyw legislacyjnych ingeruje w nasze życie zawodowe. Autorzy ustaw i rozporządzeń mają nieomylne przekonanie o słuszności swoich poczynań, a poglądy fachowców są tylko pozornie wysłu[...]

XV Zjazd Sprawozdawczy MOIIB DOI:

Czytaj za darmo! »

Co przeszkadza, a co utrudnia pracę inżynierowi budownictwa, to najważniejsze pytania, nad którymi - poza oceną minionego roku i przyjęciem planu na 2016 r. - zastanawiano się podczas XV Zjazdu Sprawozdawczego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (MOIIB), zrzeszającej prawie 21 tys. inżynierów i techników budownictwa, który odbył się 9 kwietnia br. w warszawskim Domu Technika NOT. Izba jako samorząd zawodowy wydaje uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, prowadzi działalność szkoleniową, dba o przestrzeganie Prawa budowlanego i zasad etyki zawodowej, a także posiada uprawnienia do odbierania uprawnień zawodowych.MOIIB prowadzi również aktywną działalność społeczno-[...]

Mazowiecki Dzień Budowlanych 2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

Uroczystość Mazowieckiego Dnia Budowlanych 2016 zorganizowana przezMazowieckąOkręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (MOIIB) we współpracy z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który w tym roku obchodzi 70-lecie powstania, odbyła się 2 września br., w Centrum Wodnym wydziału. Wśród gości obecni byli m.in.: Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu wMinisterstwie Infrastruktury i Budownictwa; Maria Szwałko, dyrektor Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; prof. Zbigniew Kledyński, zastępca prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; rektorzywyższych uczelni oraz dziekaniwydziałówbudownictwa, a [...]

Dzień Budowlanych Mazowsza 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

Tegoroczny Dzień Budowlanych inżynierowie Mazowsza obchodzili wspólnie z pracownikami i studentami Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (WIL PW). Uroczystość, która odbyła się 28 września br., głównie poświęcona była XV-leciu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (MOIIB) oraz 200-leciu Wydziału Inżynierii LądowejPW.Uczestniczyłowniej przeszło 200 osób, awśród honorowych gości obecni byli: Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa; AnitaOleksiak, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; Elżbieta Lanc, wicemarszałek wojewódz[...]

 Strona 1