Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Haza"

Cyfrowy demodulator dla systemów bezprzewodowych na platformie Software Defined Radio z użyciem FPGA


  W artykule przedstawiono wyniki prac nad implementacją demodulatora cyfrowego dla systemów bezprzewodowych działających na platformie FPGA. Synchronizacja zegara taktującego symbole i częstotliwości fali nośnej wykonano przy użyciu zgrubnej metody, bazującej na cyklicznie wprowadzonej sekwencji pilotującej. Procedura estymacji charakterystyki toru telekomunikacyjnego jest oparta na regule maksimum wiarygodności, natomiast equalizacja wykorzystuje kryterium MMSE. Dzięki ciągłemu postępowi w elektronice, na przestrzeni ostatnich dekad stało się możliwe, aby rozwiązania algorytmiczne - zarezerwowane (ze względu na dużą liczbę obliczeń w trybie on-line) wyłącznie dla specyfikowanych na potrzeby danej aplikacji układów scalonych (Application Specific Integrated Circuit - ASIC) - mogły być implementowane w rekonfigurowalnych strukturach programowalnych. We współczesnych systemach telekomunikacyjnych rozwiązania wykorzystujące technologię SDR (Software Defined Radio) nieustannie zyskują na popularności, m.in. w produkcji rekonfigurowalnych stacji bazowych dla systemów łączności bezprzewodowej [1-4]. W podejściu takim strona analogowa jest maksymalnie uproszczona, a w jej skład wchodzi blok wzmocnienia, wstępnej filtracji i przemiany częstotliwości. Główna część zadań toru odbiorczego, w tym estymacja nieznanych parametrów sygnału, synchronizacja, equalizacja czy demodulacja, jest realizowana po stronie cyfrowej urządzenia. Ponieważ algorytmy te umieszczone są w układzie umożliwiającym rekonfigurację, możliwe jest wprowadzenie zmian w funkcjonalności urządzenia (np. zmiana modulacji, metody synchronizacji czy algorytmu equalizacji) bez konieczności wykonywania kosztownych modyfikacji po stronie sprzętowej. Technologia macierzy programowalnych FPGA (Field Programmable Gate Array) charakteryzuje się dużą elastycznością w wykorzystaniu dostępnych zasobów sprzętowych i możliwością równoległej realizacji działań określonych na potrzeby[...]

ŁACZNA SYNCHRONIZACJA PODSTAWY CZASU I FALI NOSNEJ Z UZYCIEM ROZSZERZONEGO FILTRU KALMANA DOI:10.15199/59.2019.6.17


  1. WSTEP Odbiornik koherentny wymaga znajomosci fazy i czestotliwosci resztkowej fali nosnej, czasu trwania symboli, momentów ich taktowania, kształtów sygnałów elementarnych w pasmie podstawowym oraz odpowiedzi impulsowej kanału telekomunikacyjnego [1], [2], [3]. Proces synchronizacji moze byc oparty na układzie petli sprzezenia zwrotnego (ang. feed-back loop) lub na petli w przód (ang. feed-forward loop) [1]. W układzie synchronizacji opartym o petle typu feed-forward w pierwszym kroku estymowana jest aktualna wartosc employee ypursuing Ph.D. parametru bedacego celem synchronizacji. Nastepnie wykonywana jest filtracja z uzyciem filtru petli F(z) i opcjonalnie przeprowadzane jest całkowanie aktualnej wartosci parametru. W układzie synchronizacji z petla typu feed-back w pierwszym kroku przeprowadzona jest korekcja parametru bedacego przedmiotem synchronizacji. Nastepnie obliczana jest informacja o błedzie synchronizacji. W kolejnym kroku wykonywana jest filtracja z uzyciem filtru petli F(z) i opcjonalnie przeprowadzana jest akumulacja aktualnego parametru. W tym celu wykorzystywane sa algorytmy bazujace na petli fazowej (ang. phase locked loop - PLL). O przeznaczeniu petli fazowej decyduje blok korektora, detektora błedu synchronizacji oraz zastosowanego filtru petli F(z). Wsynchronizacji ze sprzezeniem zwrotnym moga byc równiez wykorzystane rózne wersje filtrów Kalmana [4], [5], [6], [7]. W [5] pokazano, ze liniowy filtr Kalmana (ang. Kalman Filter - KF) uzyty w synchronizacji jest matematycznie równowazny petli PLL w trybie utrzymania synchronizmu. Posiada on przy tym dodatkowa zalete nad petla PLL w postaci zmiennych w czasie współczynników wzmocnienia zawartych w macierzy wzmocnienia Kalmana [5]. W sygnałach telekomunikacyjnych pomiedzy parametrami synchronizacji (procesem stanu) a odbieranym sygnałem (procesem obserwacji) wystepuje zazwyczaj nieliniowa zaleznosc, np. dla podstawy czasu nadania symboli jest to [...]

 Strona 1