Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Słomian"

PROJEKTOWANIE ZASILANYCH SZEREGOWO PLANARNYCH MIKROPASKOWYCH SZYKÓW ANTENOWYCH N × N O PODWÓJNEJ POLARYZACJI DOI:10.15199/59.2019.6.23


  Stosowana powszechnie w obwodach mikrofalowych oraz antenach i szykach antenowych technika mikropaskowa umożliwia uzyskanie niewielkich wymiarów układów, niskiego kosztu i dużej powtarzalności w produkcji seryjnej oraz możliwości łatwej integracji pasywnych i aktywnych podzespołów złożonych systemów nadawczo- odbiorczych w jednej strukturze. Jedną z głównych wad techniki mikropaskowej są jednak stosunkowo duże straty w takich obwodach. Z tego względu w przypadku realizacji sieci formowania wiązki mikropaskowych szyków antenowych często wykorzystywana jest technika zasilania szeregowego, która pozwala na minimalizację całkowitej długości linii transmisyjnych doprowadzających sygnał do kolejnych elementów promieniujących, kosztem pobudzenia w fazie elementów szyku tylko na przy częstotliwości środkowej. W efekcie, wraz ze zmianą częstotliwości pracy dochodzi do odchylenia wiązki głównej. Wykorzystanie techniki zasilania szeregowego pozwala także na realizację planarnych szyków antenowych o podwójnej polaryzacji, w których sąsiednie elementy promieniujące połączone są przy użyciu krótkich odcinków linii transmisyjnej w obu podstawowych przekrojach [1], [2]. Pomimo obniżonego poziomu strat oraz niewielkich rozmiarów takich szyków antenowych, omawiane układy cechują się wiązką główną w kierunku prostopadłym do płaszczyzny anteny w wąskim paśmie częstotliwości, co wynika z asymetrycznego pobudzenia bądź zastosowania wąskopasmowych przesuwników fazy. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania planarnych mikropaskowych szyków antenowych, w których obwodach wykorzystano technikę zasilania szeregowego celem obniżenia strat w sieci formowania wiązki oraz dzielniki mocy ze szczeliną w ekranie w celu realizacji podziału mocy z jednoczesnym przesunięciem w fazie o 180° [3]. Takie podejście pozwoliło na zachowanie symetrii topologii szyku antenowego, w wyniku czego uzyskano symetryczne charakterystyki kierunkowe oraz niezmienny [...]

 Strona 1