Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia SZYMAŃSKA"

Właściwości tytanu po utlenianiu w złożu fluidalnym

Czytaj za darmo! »

Nową gałęzią inżynierii materiałowej jest inżynieria biomedyczna. Kierunek ten pozwala na sformułowanie nowych wymagań, które stawiane są biomateriałom [1]. W medycynie szerokie zastosowanie znajduje tytan i jego stopy. Zastosowanie tych materiałów jest podparte ich odpowiednimi właściwościami. Tytan i jego stopy charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Do cennych właściwości tytanu i jego stopów należy dobra odporność na korozję elektrochemiczną, wytrzymałość właściwa oraz biozgodność. Jednak do ograniczeń tych biomateriałów należy mała odporność tribologiczna, na utlenianie oraz powszechnie występujące zjawisko metalozy - uwalnianie metalu bądź składników stopu do środowiska biologicznego. Ta ostatnia niekorzystna cecha wspomnianych biomateriałów może powodować zapalenia i obrzęki tkanki łącznej, z którą styka się implant tytanowy lub też może doprowadzić do odrzutu wszczepu przez organizm ludzki [2]. Powstało już wiele prac, które opisują i badają właściwości głównie stopów tytanu [1, 3÷6], jednak nadal pracuje się nad uzyskaniem jeszcze lepszych właściwości stopów tytanu, a zwłaszcza czystego tytanu. Wcześniej wspomniana mała odporność na utlenianie powoduje, że na powierzchni tytanu powstaje samoistnie tlenek tytanu. Rutyl tworzy się już w temperaturze pokojowej [5] i charakteryzuje się lepszą odpornością na korozję niż tytan [7]. By uzyskać jak najlepsze właściwości tytanu stosuje się różnego rodzaju obróbki cieplne oraz ulepszanie warstwy wierzchniej. Przez stosowanie obróbki hybrydowej uzyskiwane są warstwy dyfuzyjne o kontrolowanej mikrostrukturze, składzie chemicznym i fazowym oraz odpowiedniej topografii [1]. Najpowszechniejszym procesem jest proces utleniania - anodowanie, obróbka w złożu fluidalnym, parze wodnej oraz utlenianie iskrowe. Ze względu na specyfikę metody, każda z otrzymanych warstw wierzchnich różni się morfologią, strukturą, a w niektórych przypadkach składem chemicznym. Wytwarzanie [...]

 Strona 1