Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Pluta"

PROGRAM DO WSPOMAGANIA PLANOWANIA DOSTĘPOWYCH SIECI WLAN DOI:10.15199/59.2019.6.78


  W Polsce istnieje wiele firm dostarczających Internet za pomocą WLAN. Firmy te są nazywane w skrócie WISP (ang. Wireless Internet Service Provider). WISP są konkurencją dla dużych operatorów telekomunikacyjnych. Rozwiązania stosowane w tym zakresie wykorzystują tryb pracy sieci WLAN, działający w układzie punkt - wielopunkt (p -wp), przy zapewnionej bezpośredniej widoczności anten typu LOS (ang. Line of Sight) i zasięgu kilku kilometrów. Częstotliwości kanałów radiowych dobiera się zwykle z zakresu 5470÷5725 MHz (kanały 100 - 140). Typowe standardy WLAN stosowane w tych rozwiązaniach to IEEE 802.11n i IEEE 802.11ac wykorzystujące łączność wieloantenową MIMO (ang. Multiple Input Multiple Output) [13]. Platformy dostępowe firmy Ubiquiti są często wykorzystywane przez WISP. Firma Ubiquity opracowała rozwiązania operatorskie WLAN serii airMAX [2,3]. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu QoS (ang. Quality of Service), w warstwie łącza stosuje się firmowy system wielokrotnego dostępu z podziałem czasu - Ubiquity TDMA. Rozwiązanie to nie jest kompatybilne w warstwie łącza ze standardem IEEE 802.11, gdyż nie jest obsługiwany dostęp CSMA/ CA. Zagwarantowanie danej wartości szybkości transmisji danych odbywa się poprzez przydział szczeliny kanałowej o wymaganej szerokości w dziedzinie czasu. Stacja bazowa koordynuje przydział czasu transmisji dla poszczególnych abonentów. Wyeliminowano w ten sposób występowanie kolizji ramek transmisyjnych. Należy także zapewnić odpowiedni poziom mocy sygnału odbieranego RSL (ang. Received Signal Level) i brak interferencji międzykanałowych i współkanałowych, które to skutkują obniżeniem wartości odstępu mocy sygnału o częstotliwości nośnej od mocy szumu CNR (ang. carrier-to-noise ratio). Gwarancja dostarczenia zamówionego pasma w Mb/s odbywa się przy uwzględnieniu jakościowych parametrów poszczególnych transmisji w układzie p-wp zapewnianych w warstwie fizycznej zgodnie z wymogami standardu IEE[...]

 Strona 1