Wyniki 1-10 spośród 39 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Bakuła"

Sprawozdanie z 7. Międzynarodowego Sympozjum MMT 2011


  Siódma edycja sympozjum poświęcona mobilnym technikom mapowania (ang. Mobile Mapping Technology) odbyła się w dniach 13-16 czerwca br. w hotelu Sheraton w Krakowie. Zagadnienie to poświęcone jest najnowszym technikom pozyskiwania danych z platform mobilnych, głównie samolotów i samochodów, gdzie źródłem danych są różnego rodzaju wzajemnie sprzężone sensory, takie jak kamery, skanery laserowe czy georadary, powiązane z systemami służącymi orientacji przestrzennej danych - GPS, INS, żyroskopami.Konferencja pod patronatem ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing), FIG (International Federation of Surveyors), IAG (International Association of Geodesy), ION (Institut of Navigation), GUGiKu i Komitetu Geodezji PAN przygotowana została wysiłkiem członków PTFiT (Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji) oraz ZG SGP wraz ze swoim krakowskim oddziałem, z dużym zaangażowaniem przedstawicieli czołowych polskich uczelni technicznych w dziedzinie fotogrametrii: Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także osób z firm WPG Warszawa, OPGK Kraków i Esri Polska. Przewodniczącą Lokalnego Komitetu Organizacyjnego została profesor Aleksandra Bujakiewicz z Wydziału Geodezji i Kartografii PW, a Międzynarodowego Komitetu Naukowego prof. Dorota Brzezińska ze Stanowego Uniwersytetu w Ohio. Pełną listę składu komitetów organizacyjnego i nau[...]

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji

Czytaj za darmo! »

Zebranie - 17 kwietnia 2013 r. - rozpoczęła Przewodnicząca PTFIT prof. Aleksandra Bujakiewicz przedstawiając program zebrania. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień związanych z technologiami fotogrametrycznymi stosowanymi w obecnie realizowanych krajowych projektach. Prezentacja prof. Zdzisława Kurczyńskiego dotyczyła Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), a wystąpienie Piotra Falkowskiego kontroli produktów dostarczanych w ramach tego projektu. W kolejnej części prof. Bujakiewicz wspomniała członków Towar[...]

II Międzynarodowa Konferencja "Geodezyjne Technologie Pomiarowe"


  W dniach 23-25 maja br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej i w Obserwatorium Geodezyjno-Astronomicznym w Józefosławiu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja "Geodezyjne Technologie Pomiarowe". Głównym organizatorem wydarzenia był Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, a także Wydziałowa Rada Doktorantów, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Geodezji i Kartografii oraz Stowarzyszenie Studentów "GEOIDA". Konferencja objęta była patronatem prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej, prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Konferencja pozwoliła uczestnikom poznać najnowsze geodezyjne technologie pomiarowe, w tym naziemne multisensoralne systemy pomiarowe - stacjonarne i mobilne, lotnicze systemy pomiarowe, bezzałogowe systemy lotnicze (UAV), nowoczesne techniki pomiarowe w geodezji inżynieryjno- przemysłowej, pomiary nawigacji satelitarnej i nawigacji wewnątrz budynków. Konferencji towarzyszyła również imponująca, jak na polskie realia, wystawa sprzętu oraz systemów pomiarowych, zorganizowana w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej i na placu przed Gmachem PW. Uczestnicy dodatkowo mieli również możliwość zapoznania się w praktyce z pokazywanymi instrumentami i oprogramowaniem w czasie wielu zorganizowanych warsztatów wybranych firm. Konferencję otworzyła dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii, prof. dr hab. Alina Maciejewska, witając wszystkich uczestników, a w szczególności wielu zaproszonych gości, w tym prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - dr inż. Kazimierza Bujakowskiego oraz prorektora ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. Stanisława Wincenciaka. W trakcie konferencji zaprezentowano ponad 40 referatów, dotyczących przede wszystkim bezzałogowych systemów latających, technologii skaningu laserowego, zagadnień nawigacji satelitarnej i innych techn[...]

Wybór źródła danych wysokościowych do opracowania prezentacji rzeźby terenu na nowych mapach topograficznych


  Niniejszy artykuł dotyczy oceny fotogrametrycznych danych wysokościowych, znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, pod kątem ich dokładności wysokościowej, aktualności oraz przydatności do tworzenia prezentacji rzeźby na nowotworzonych mapach topograficznych. Idea ta związana jest z prowadzonymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii pracami, związanymi z Bazą Danych Obiektów Topograficznych. Prezentowana na mapach topograficznych rzeźba terenu, w postaci tradycyjnego rysunku warstwicowego, wzbogacona będzie o cieniowanie, będące produktem przetworzenia numerycznego modelu terenu. Te dwie formy prezentacji wysokości muszą w jednorodny sposób ukazywać kształt powierzchni terenu. Dotychczasowo wykorzystywane dane w postaci izolinii na warstwach w kolorze sepii nie są źródłem danych mogących dalej funkcjonować w produkcji, z racji braku bezpośredniej możliwości uzyskania z nich prezentacji w postaci cieniowania zboczy, niższej dokładności od tej gwarantowanej przez współczesne technologie pomiarowe, a także z powodu ponad kilkudziesięciu lat, które minęły od czasu ich pozyskania. Selection of the elevation data source for presentation of the terrain relief on new topographic maps Abstract. This paper concerns evaluation of photogrammetric elevation data, which is stored in the state resources of geodetic and cartographic data and is performed with respect to the data elevation accuracy, timeliness and usefulness for presentation of the terrain relief on new topographic maps. This idea is connected with works performed by the Head Office of Geodesy and Cartography, concerning the Topographic Objects Database. The terrain relief, which is presented on topographic maps, as conditional contour drawings, will be enriched by shadows, resulting from processing of the digital terrain model. These two forms of presentation of elevations must present, in an uniform way, the shape of the terrain surface. The currently [...]

Jesienna odsłona jubileuszowej fotogrametrii DOI:


  Wostatnich latach zauważalny jest coraz większy udział technik fotogrametrycznych w geodezji. Są one jedną z metod pomiarów geodezyjnych już ponad 100 lat, lecz zazwyczaj kojarzy się je z opracowaniami topograficznymi. Wraz z rozwojem komputerów i otaczającej nas cyfryzacji, technologie fotogrametryczne zbliżyły się w dokładności do pojedynczych centymetrów. Oczywiście mowa tu o najdokładniejszych technikach pomiaru i najbardziej wysokorozdzielczych danych, gdyż wachlarz tych ostatnich jest w fotogrametrii bardzo szeroki, począwszy od danych naziemnych przez lotnicze do satelitarnych. Problem w dokładności pomiarów fotogrametrycznych nie leży obecnie w technologii pomiaru, a w identyfikacji szczegółu podlegającemu pomiarowi. To jednak dotyczy wszystkich technik pomiaru, ale w znacznie większym stopniu tych zdalnych niż bezpośrednich. Istotnym ograniczeniem fotogrametrii w różnego typu pracach są również bariery prawne. Temu nie ma się co dziwić, bo w wielu branżach legislacja nie nadąża za poziomem technologicznym metod. W tym przypadku warto jednak, aby odpowiednie zapisy uf[...]

Fotogrametryczne trendy na INTERGEO DOI:

Czytaj za darmo! »

INTERGEO to wydarzenie, którego nie powinno się opuszczać, chociażby z racji bliskiego sąsiedztwa naszego kraju z Niemcami, gdzie rokrocznie targi te mają miejsce. INTERGEO jest dobrze znane z prezentacji aktualnych trendów, inspirujących tematów i innowacyjnych koncepcji szczególnie w zakresie fotogrametrii. Targi te są istotną platformą wymiany myśli dla dostawców usług i sprzętu, ich użytkowników, naukowców oraz przedstawicieli różnorodnych instytucji. INTERGEO to jedne z największych na świecie targów, które gromadzą specjalistów wykorzystujących dane geoprzestrzenne. Pierwsze INTERGEO odbyło się w 1995 roku w Dortmundzie. W ubiegłym roku w Berlinie uczestniczyła w nim rekordowa liczba 549 wystawców i 16463 odwiedzających. W tym roku od 11 do 13 października 2016 INTERGEO odbyło się w Hamburgu, a rozmiar targów był podobny jak w ubiegłym. Na 30 000 m2 powierzchni wystawowej, w czterech ogromnych halach zgromadzono 527 wystawców, z czego większość stanowili wystawcy europejscy (77%). Wystawcy z Azji stanowili 12%, [...]

Wykorzystanie fotogrametrii i teledetekcji w pomiarach korytarzy linii energetycznych DOI:


  Prace terenowe związane z bezpośrednią inwentaryzacją linii energetycznych są często bardzo pracochłonne. Coraz więcej jednak przedsiębiorstw dokłada starań, aby znaleźć bardziej opłacalne techniki w celu szybkiej inwentaryzacji, analiz prześwitów linii przesyłowych czy usprawnienia kontroli stanu linii energetycznych. Wachlarz technik pomiarowych z uwzględnieniem technik teledetekcyjnych jest coraz szerszy. We wrześniowym numerze ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing - flagowego czasopisma Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji pojawił się ciekawy artykuł przeglądowy, zbierający informacje na temat oceny różnorodnych zdalnych technologii w pomiarach korytarzy linii energetycznych, autorstwa zespołu z Fińskiego Instytutu Badań Geoprzestrzennych (Matikainen i inni, 2016) pt. "Remote sensing methods for power line corridor surveys" (tłum. "Teledetekcyjne metody pomiaru korytarzy linii energetycznych"). Jako technologie mogące mieć zastosowanie w inwentaryzacji linii energetycznych, autorzy wymieniają szereg opcji, podając dla każdej wady, zalety oraz możliwe zastosowania. Obrazy radarowe z pułapu lotniczego, zdaniem autorów, mogą mieć zastosowanie do kartowania położenia [...]

Bezzałogowe systemy latające w zastosowaniach katastralnych – już możliwe, czy jeszcze nie teraz? DOI:


  Przeczytałem ostatnio krótki tekst pt. "Bezzałogowe systemy latające w zastosowaniach katastralnych" (oryginalny tytuł ang.: "Unmanned Aerial Systems for Cadastral Applications") opublikowany w czasopiśmie internetowym GIM International autorstwa Sheilli Ramadhani (Spatial Planning/National Land Agency, Indonezja) Rohana Bennetta (University w Twente, Holandia) i Francesco Nexa (University w Twente, Holandia). Tekst nie był długi, a także pochodził z magazynu raczej popularnonaukowego, więc zacząłem szukać innych publikacji tych i kolejnych autorów pokazujących przykłady opisów projektów, które udowadniają bądź próbują udowodnić możliwość wykorzystania danych z pułapu bezzałogowego systemu latającego do zastosowań katastralnych. Również kilku polskich autorów publikuje pierwsze prace z tego zakresu. Pomimo tego, że sam jestem fotogrametrą i napisałem też teksty o wykorzystaniu danych fotogrametrycznych w modernizacji danych EGIB, to do k[...]

Skanowanie z drona DOI:

Czytaj za darmo! »

Chociaż skrót LiDAR znaczy nazwę technologii pomiarowej, określanej jako skanowanie laserowe, to kojarzy się on głównie z lotniczym skanowaniem laserowym, które określane jest jako ALS (ang. airborne laser scanning). Jedną z nowych gałęzi rozwoju technologii LiDAR są nowe lekkie sensory, które umożliwiają ich umieszczanie na pokładzie bezzałogowych systemów latających. Branża ta nie doczekała się jeszcze szeroko stosowanego akronimu, ale tym już spotykanym jest ULS (ang. UAV laser scanning). Urządzenia te dopiero teraz przeżywają prawdziwy początek przewidywanego "boomu", który spowodowany został miniaturyzacją, a także skokiem technologicznym w zakresie stosowania rozwiązań, wykorzystujących monochromatyczną falę elektromagnetyczną, jaką jest laser, który dzięki pomiarowi[...]

Po co nam dziś ortofotomapa? DOI:


  Większość z nas słyszała o pojęciu ortofotomapy. Ten najbardziej popularny i chyba najczęściej zamawiany produkt fotogrametryczny jest przetworzeniem zdjęć fotogrametrycznych do rzutu ortogonalnego (prostokątnego) z uwzględnieniem parametrów orientacji wewnętrznej kamery (związanej z błędami wynikającymi z wykorzystanej kamery), orientacji zewnętrznej (opisującej miejsce, z którego wykonane zostało zdjęcie i kąty, pod jakim je wykonano), a także wpływu deniwelacji terenu opisanego numerycznym modelem terenu. Produkt ten uwzględnia również odpowiednie mozaikowanie (łączenie przetworzeń poszczególnych zdjęć) oraz wyrównanie tonalne gwarantujące estetyczny i poprawny wygląd. Pojęcie ortofotomapy może czasem wydawać się dość niejednoznaczne w gąszczu innych funkcjonujących terminów takich jak ortoobraz (pojedyncze zdjęcie przetworzone do rzutu ortogonalnego, w zasadzie bez rozróżnienia płaszczyzny - modelu wysokościowego, z pomocą którego nastąpiła ortorektyfikacja, produkt przejściowy w tworzeniu ortofotomapy), ortofotografia (synonim ortoobrazu, stosowany znacznie rzadziej), fotomapa (produkt o innej nazwie niż ortofotomapa, dla użytkownika końcowego będący tym samym, pow[...]

 Strona 1  Następna strona »