Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanis ław Urban"

Decyzje przedsiębiorców w zakresie wyboru urządzeń klimatyzacyjnych na rynku województwa lubuskiego Raport z badań


  Stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach jest szczególnie ważne, gdyż wpływa na samopoczucie człowieka, a tym samym na wzrost jego wydajności. Stąd, też na przestrzeni tysiącleci poszukiwano różnych sposobów na poprawę klimatu wewnątrz pomieszczeń. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie opinii na temat urządzeń klimatyzacyjnych funkcjonujących w przedsiębiorstwach województwa lubuskiego, w tym wyboru marki i jego typu, związku emocjonalnego respondentów z marką, a także czynników branych pod uwagę przy wyborze klimatyzacji. W opracowaniu wykorzystano analizę literatury, danych statystycznych firmy badawczej PMR oraz wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wśród przedsiębiorstw województwa lubuskiego.Wstęp Rynek klimatyzacji dynamicznie rozwija się w Polsce. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele podmiotów oferujących kompleksowe rozwiązania w dziedzinie klimatyzacji, które w swojej ofercie posiadają marki znanych producentów. Według raportu firmy badawczej PMR pt. Rynek HVAC w Polsce w 2013 r., prognozy rozwoju na lata 2013-2015 i wartość rynku urządzeń HVAC, czyli ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, oscyluje wokół 6,2 mld zł. W Polsce powstające obiekty mieszkaniowe - z racji klimatu - posiadają wodne systemy ogrzewania oparte na jednostkach centralnych, wentylację wykorzystującą naturalny przepływ powietrza, zaś klimatyzację - jeśli w ogóle występuje - stanowi najczęściej pojedyncze urządzenie typu split 1). Pierwsze nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne pojawiły się na rynku w 1938 roku w USA, stwarzając w pomieszczeniach zamkniętych sztuczne warunki korzystne dla ludzi z punktu widzenia fizjologii i higieny2). Natomiast pierwsze próby klimatyzacji pomieszczeń miały miejsce już pod koniec XIX wieku i polegały na schładzaniu powietrza przepuszczanego między blokami ) Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015, PMR, http://www.pmrpublications. com/pdf/Rynek-HVAC-w-Polsce-201[...]

 Strona 1