Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Miralem HADŽISELIMOVIC"

Line-start permanent magnet synchronous motors for semi-hermetic compressor drives

Czytaj za darmo! »

In the semi-hermetic compressor drives normally single-phase and three-phase induction motors (IM) are used. Another type of threephase motor which can be used in semi-hermetic drives is line-start interior permanent magnet synchronous motor (LSIPMSM). The aim of the paper is to present a comparison between the characteristics of three-phase IM and LSIPMSM with the same stator topology and stator winding design in steady state conditions and transient conditions during line-starting as well. Streszczenie. W napędach pólhermetycznych kompresorów używa się zazwyczaj jedno- lub trójfazowych silników indukcyjnych. Innym typem silnika używanego w tych napędach jest silnik bezpośrednio włączany (line-start) silnik synchroniczny z wewnętrznym magnesem trwałym. Celem artykułu jest pokazanie porównania charakterystyk trójfazowego silnika indukcyjnego i silnika z magnesem trwałym z taką samą topologią stojana i jego uzwojeniem projektowanym na warunki statyczne i przejściowe podczas bezpośredniego włączenia.(Bezpośrednio włączany silnik synchroniczny z trwałym magnesem dla napędów półhermetycznych kompresorów) Keywords: line-start permanent magnet synchronous motors, semi-hermetic compressor drives Słowa kluczowe: bezpośrednio włączany silnik synchroniczny z magnesem trwałym, napęd półhermetycznego kompresora. Introduction In the semi-hermetic compressor drives normally singlephase and three-phase induction motors (IMs) are used due to the rough motor structure and the capability of linestarting under load from standstill when the motor is supplied from a constant frequency and constant amplitude voltage supply. Due to the good cooling conditions the electric motors in semi-hermetic compressors are loaded with the load of 22.5 times higher than the load for which [...]

The emLook software package for the analytical and numerical analyses of electrical machines

Czytaj za darmo! »

The article contains information regarding the initiative of the SIMPLES knowledge driven systems in the field of electrical machines. For analytical and numerical analyses of three-phase and single-phase (AC) induction machines among other machines, the development tool, emLook, was integrated in the SIMPLES Solution framework making human collaboration effective in the Knowledge Management environment . Streszczenie. W artykule zawarto informacje na temat inicjatywy zbudowania bazy wiedzy SIMPLES, dotyczącej systemów napędowych w obszarze maszyn elektrycznych. W celu analizowania trój- i jednofazowych maszyn indukcyjnych opracowano nowe narzędzie emLook. Zostało ono zintegrowane w platformie SIMPLES, co czyni możliwą współpracę badaczy w środowisku Zarządzania Wiedzą. (Oprogramowanie emLook do analitycznych i numerycznych obliczeń maszyn elektrycznych) Keywords: knowledge driven systems, information technologies, induction motors. Słowa kluczowe: oparte na wiedzy systemy napędowe, technologia informatyczna, silniki indukcyjne. Introduction In the article, the software package emLook will be presented, which is a part of complete simulation platform known as SIMPLES Cohesive Research and Development Framework, i.e. Standards-Based Knowledge Management and Collaboration Technologies Framework for R&D in progress in the electrical machines industry [1]. SIMPLES Solutions Framework is based on an aggregation theme, i.e., it is useful for aggregating and coupling content from multiple data stores and file formats. It is based on a collaboration theme, i.e., it is designed to store and share knowledge - logically coupled data and information files - as well as many uncoupled data files, documents, and pictures. Yet, for analytical and numerical analyses of three-phase and single-phase (AC) induction machines among other machines, the development tool, emLook, was integrated in the SIMPLES Solu[...]

Design of synchronous reluctance generator with dual stator windings and anisotropic rotor with flux barriers

Czytaj za darmo! »

Appropriate design of synchronous reluctance machine with dual stator winding and anisotropic rotor with flux barriers in generator operation mode is investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the machine performance. Two different designs for synchronous reluctance generator with dual stator windings and the same anisotropic rotor with flux barrier are presented. Streszczenie. W artykule przedyskutowano właściwe projektowanie maszyny reluktancyjnej z podwójnym uzwojeniem stojana oraz anizotopowym wirnikiem z przegrodami strumeniowymi, pracującej w trybie generatorowym. W celu wyznaczenia działania maszyny użyta została metoda elementów skończonych. Przedstawione zostały dwa projekty synchronicznego, reluktancyjnego generatora z podwójnym uzwojeniem stojana oraz anizotropowym wirnikiem z przegrodami strumieniowymi. (Projekt synchronicznego reluktancyjnego generatora z podwójnym uzwojeniem stojana i wirnikem anizotropowym z przegrodami strumieniowymi). Keywords: synchronous machine, reluctance generator, dual stator windings. Słowa kluczowe: maszyna synchroniczna, generator reluktancyjny, podwójne uzwojenia stojana. Introduction In wind-power generation different variable-speed generator types can be found. Rotors of electric generators are usually mechanically coupled to the wind turbines through a gearbox in order to maintain small machine diameter, while the use of large-diameter low-speed directdrive generators is less frequent. The use of doubly-fed wound-rotor induction generators (DFIGs) in wind-power generation is dominant, although dual-winding induction generators (DWIGs) with special nested-loop rotors can be found as well [1-4]. The main drawback of the most frequently used DFIGs is the presence of slip rings which can be problematic from the aspect of reliability and generator maintenance costs. Due to the absence of the slip rings the brushless doublyfed reluctance machine (BDFRM) can be a [...]

 Strona 1