Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jacek SZULAKOWSKI"

Influence of different magnetic material of the high-speed induction motors cores on motors fields distribution and integral parameters

Czytaj za darmo! »

In the paper, circuit and field-circuit analyses of the stator no-load current and core losses in the high-speed induction motors with stator core made from different magnetic materials are presented. The circuit analysis is possible only for the first harmonic of the supply voltage. For the real shape of the voltage which has many higher harmonics accurate field - circuit analysis is necessary. The circuit and field-circuit analyses were done for 2-D structure of the motor. The results of calculation of the stator core loss are compared with the measurement. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę obwodową oraz obwodowo-polową prądu jałowego oraz strat mocy w rdzeniu dla wysokoobrotowych silników indukcyjnych o rdzeniu stojana wykonanym z różnych materiałów. Analiza obwodowa była wykonywana dla pierwszej harmonicznej napięcia zasilającego natomiast metoda polowo-obwodowa pozwoliła na analizę pracy silnika przy rzeczywistym kształcie napięcia. (Analiza prądu jałowego oraz strat mocy w rdzeniu dla wysokoobrotowych silników indukcyjnych o rdzeniu stojana wykonanym z różnych materiałów) Keywords: induction motors, high-speed motors, no-load current, core losses. Słowa kluczowe: silniki indukcyjne, silniki wysokoobrotowe, prąd jałowy, straty mocy w rdzeniu. Introduction In the high-speed induction motors the core losses generated in silicon steel are very high at higher frequencies. These losses depend from used material and frequency of applied magnetic field. Therefore, introduction of new low losses materials applicable for high frequency induction motors is required. In the paper the three motor cores made from different magnetic materials, i.e. nonoriented silicon steel M600-50A, thickness 0. 5 mm, amorphous steel METGLAS 2605 SA1 (non-annealed), thickness 0.0254 mm, and grain oriented steel ET 51-30, thickness 0.3 mm, are described. A comparison between these different materials (as cast) proves that the amorphous materials[...]

Advanced computer modelling of no-load curves of the highspeed small size induction motors

Czytaj za darmo! »

Nowadays the high-speed induction motors are widely used in many industrial installations and also in aircraft industry. Many of them are designed as converter-fed induction machines. Some electrical drives with not so sophisticated speed control have voltage shape with many higher harmonics. The main aim of the paper will be analysis of the no-load current and magnitude of magnetic flux density for some small power induction motors feed with voltage of frequency from 50 to 250 Hz with different U-f ratio. For this problem circuit and field-circuit methods will be use and the results will be validating basing on experimental results.. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę obwodową oraz obwodowo-polową prądu jałowego oraz indukcji magnetycznej w rdzeniu silnika indukcyjnego małej mocy zasilanego napięciem o częstotliwości od 50 do 250 Hz, przy różnym stosunku U/f. Wyniki obliczeń wykonanych z wykorzystaniem modelu obwodowego oraz obwodowo - polowego porównano z wynikami pomiarów. (Analiza prądu jałowego oraz indukcji magnetycznej w rdzeniu silnika indukcyjnego małej mocy) Keywords: induction motors, high-speed motors, no-load current, magnitude of magnetic flux density. Słowa kluczowe: silniki indukcyjne, silniki wysokoobrotowe, prąd jałowy, indukcja magnetyczna w rdzeniu. Introduction Nowadays the high-speed induction motors are widely used in many industrial installations and also in aircraft industry. Most of them are designed as converter-fed induction machines. Voltage source inverters usually produce complex waveforms containing large amounts of harmonics. In this case two methods are available: the first when only the first harmonic of the supply voltage is taken into account and the second when the real voltage shape is used. The last method is of course the most accurate but is very time consuming according to the fact that the transient state has to be considered before the steady state is achieved [4]. The field-c[...]

Właściwości materiałów magnetycznych i ich wpływ na konstrukcję maszyn elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono różne metody wyznaczania charakterystyk magnesowania i stratności w funkcji indukcji magnetycznej blachy elektrotechnicznej prądnicowej, w szerokim zakresie częstotliwości, dla powszechnie stosowanych w pomiarach przy użyciu aparatu Epsteina próbek ramowych oraz dla próbek pierścieniowych. Wyznaczone charakterystyki zostaną wykorzystane w obliczeniach konstrukcyjno - projektowych wysokoobrotowych silników indukcyjnych. Abstract. In the paper the various methods of determining of the magnetization and losses density characteristics as a function of a flux density of the non-oriented silicon steel, are presented in a wide range of frequencies. These characteristics will be used in the designing calculations of the high-speed induction motors. (Properties of magnetic materials taking into account the electrical machines design) Słowa kluczowe: charakterystyki magnesowania i stratności, metody pomiarowe, blacha elektrotechniczna Keywords: the magnetization and losses density characteristics, measurement methods, non-oriented silicon steel Wstęp Wiele urządzeń elektrycznych zawiera elementy magnetyczne z rdzeniami ferromagnetycznymi. Częstotliwościowy zakres pracy tych urządzeń może być bardzo szeroki poczynając, od częstotliwości kilku Hz do kilkudziesięciu kHz. Przy projektowaniu obwodów magnetycznych tych urządzeń niezbędna jest znajomość charakterystyk magnesowania oraz stratności materiałów magnetycznych zastosowanych do ich budowy, dla pełnego zakresu zarówno indukcji magnetycznej jak i częstotliwości. W celu uzyskania jak najlepszych parametrów eksploatacyjnych urządzeń, do budowy obwodów magnetycznych używa się materiałów charakteryzujących się małą stratnością, oraz prądem magnesującym o małym natężeniu. Obecnie, oprócz tradycyjnych materiałów magnetycznych, jakimi są blachy elektrotechniczne izotropowe i anizotropowe, stosuje się materiały amorficzne i nanokrystaliczne. W prowadzonym w Instytucie Mec[...]

Magnetic properties of amorphous materials used as corps of electric machines

Czytaj za darmo! »

In the paper the various methods of determining of the magnetization and losses density characteristics as a function of a flux density of the amorphous steel METGLAS Alloy 2605SA1, are presented in a wide range of frequencies. These characteristics will be used in the design calculations of the high-speed induction motors. Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystyki magnesowania i stratności w funkcji indukcji magnetycznej i częstotliwości blachy amorficznej Alloy 2605SA1 firmy METGLAS, wyznaczone dla próbek pierścieniowych wykonanych z użyciem różnej technologii oraz dla powszechnie stosowanej w pomiarach przy użyciu aparatu Epsteina próbki ramowej. Omówiono możliwości aproksymacji otrzymanych charakterystyk zależnościami analitycznymi w celu wykorzystania pomierzonych wartości w obliczeniach strat w rdzeniu silnika indukcyjnego. (Właściwości magnetyczne materiałów amorficznych używanych do produkcji maszyn elektrycznych) Keywords: the magnetization and losses density characteristics, measurement methods, amorphous material Słowa kluczowe: charakterystyki magnesowania i stratności, metody pomiarowe, materiały amorficzne Introduction Magnetic materials currently play major role in many fields of science and technology. They are used for the construction of magnetic circuits in many electric devices such as electric machines, chokes and transformers. The soft magnetic materials find particular application. They can be characterized among other things by narrow hysteresis loop. They are used in magnetic cores of electric machines and transformers [4]. The materials applied in the construction of magnetic cores should be characterized by:  large saturation induction  large magnetizability (large magnetic induction occurs at low intensity of the magnetic field)  narrow hysteresis loop  large resistivity Silicon steels, amorphous materials and nanocrystalline materials meet these specificatio[...]

 Strona 1