Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jacek KOZYRA"

Innovative reduction of CO2 emission through application of energy-saving electroluminescent external lightning of passenger vehicles DOI:10.15199/48.2015.12.66

Czytaj za darmo! »

Przemysł motoryzacyjny konsekwentnie rozwija technologię LED stosowaną do oświetlenia zewnętrznego pojazdów osobowych. Nadając pojazdom nie tylko nowy ciekawy wygląd, ale również przyczynia się do spadku zużycia energii elektrycznej co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla to jeden z podstawowych warunków jakie założyła sobie Unia Europejska w niedawno przyjętym pakiecie energetyczno - klimatycznym. Sektor transportu drogowego jest drugim co do wielkości źródłem emisji gazów cieplarnianych w UE odpowiedzialnym za 12% wszystkich emisji dwutlenku węgla. Obniżenie emisji do przeciętnego poziomu 130g CO2/km z nowych samochodów ma zostać osiągnięte poprzez postęp technologiczny w procesie produkcji pojazdów. Dodatkowe ograniczenie o 10g CO2/km można uzyskać poprzez inne usprawnienia techniczne, takie jak lepsze ogumienie, sprawniejsze systemy klimatyzacji, bardziej efektywne oświetlenie czy wykorzystanie biopaliw. W artykule autorzy zaprezentowali założenia i wytyczne techniczne oraz metodę badań innowacyjnego pakietu technologicznego w odniesieniu do stosowania energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego pojazdów wykorzystujących diody elektroluminescencyjne. Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne wykorzystujące diody elektroluminescencyjne w światłach mijania, światłach drogowych, przednich światłach pozycyjnych i światłach tablicy rejestracyjnej w samochodach typu M1 uznane zostało przez Komisję Europejską za innowacyjne rozwiązanie z kodem ekoinnowacji "10". Innowacyjne zmniejszenie emisji CO2 przez zastosowanie energooszczędnego elektroluminescencyjnego oświetlenia zewnętrznego samochodów osobowych Abstract. Automotive industry constantly develops LED technology applied to external lightning of passenger vehicles. It gives vehicle not only a new interesting look, but also contributes to reduction of electricity consumption and reduction of CO2 emission. Reduction of CO2 emission is one of the basic cond[...]

Eco-friendly technology to reduce CO2 emissions of passenger cars based on innovative solutions DOI:10.15199/48.2016.08.66

Czytaj za darmo! »

W ostatnim czasie obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost udziału w rynku urządzeń służących do konwersji energii słonecznej. Duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii powoduje, że technologie stosowane do pozyskiwania energii z tych źródeł odnawialnych są coraz bardziej powszechne i ciągle udoskonalane. Zasadniczą zaletą ogniw fotowoltaicznych jest to, że przetwarzają energię elektryczną, bez ubocznej produkcji zanieczyszczeń, hałasu oraz innych czynników wywołujących niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym. Panele fotowoltaiczne (panele PV) należą do najszybciej rozwijającej się technologii pozyskiwania energii odnawialnej na świecie. Dzięki rozwojowi fotowoltaiki i technologii magazynowania energii elektrycznej otwierają się nowe możliwości dla gospodarki niskoemisyjnej. Połączenie tych technologii pozwala nie tylko na magazynowanie niestabilnej "zielonej energii", ale również przyczynia się do rozwoju niskoemisyjnego transportu (samochody energetyczne). Sektor motoryzacji jest dużym konsumentem energii. W artykule autorzy zaprezentowali ekologiczna technologię zmniejszenia CO2 poprzez zastosowanie fotowoltaicznego szyberdachu wspomagającego ładowanie akumulatora w samochodach typu. M1 uznaną przez Komisję Europejską, jako innowacyjne rozwiązanie (kod ekoinnowacji 7). Ponadto przedstawiono metodę badań redukcji emisji CO2 fotowoltaicznych szyberdachów wspomagających ładowanie akumulatora. Ekologiczna technologia zmniejszenia CO2 poprzez zastosowanie fotowoltaicznego szyberdachu wspomagającego ładowanie akumulatora w samochodach typu. M1 Abstract. In recent times, we have observed a very dynamic market growth in the presence of devices for solar energy conversion. Strong interest in renewable energy sources makes the technologies used to generate energy from the renewable sources become more common and thus they continuously improve. The principal advantage of photovoltaic cells is that they process energy without producing second[...]

Monitoring of low voltage grids with the use of SAIDI indexes DOI:10.15199/48.2017.09.30

Czytaj za darmo! »

European Union and Energy Regulatory Office sets the following goals for the companies from electrical power sector: continuity of electricity supply, an increase in reliability and the use of renewable sources of energy. These requirements are related to electrical power security of the states, in terms of operation and maintenance of power lines [1], [2]. Therefore, electrical power infrastructure requires larger number of inspections, repairs or complete modernization [18]. Therefore, the solutions supporting an analysis of failure frequency are required, as well as solutions that will improve switching of damaged fragments of the lines. Distribution network operators are more and more involved in accomplishment of above goals, which results in higher quality of supplied energy.[3], [4], [14]. The basic goal of the publication is to compare SAIDI indexes and to present a new method of established and justified level of operational costs for distribution network operators. The main causes of failures in medium-voltage lines Medium-voltage transmission lines in Poland consist in 80% of overhead lines and in 20% of cable lines. The number of cable lines is increasing every year due to modernization and changing overhead lines into cable lines. The majority of medium-voltage lines were built in the 1970s-1980s. AFL-6 cables from 25 mm2 in diameter on the branches of lines up to 70 mm2 at the stem of low voltage line were usually used for the construction of overhead lines. Due to increased power demand from the customers, diameters of the lines, particularly on the branches can be insufficient. These structures were supported by poles: ŻN (reinforced concrete), BSW (prestressed concrete), ŻW (reinforced concrete high). These rods were between 10 and 14 m high and between 1,1 and 4,4 kN of tension. The poles were equipped with supporting insulators (linear standing rod) and linear hanging rod insulators [5]. The disadvant[...]

Monitoring of low voltage grids with the use of SAIDI indexes DOI:10.15199/48.2017.10.33

Czytaj za darmo! »

European Union and Energy Regulatory Office sets the following goals for the companies from electrical power sector: continuity of electricity supply, an increase in reliability and the use of renewable sources of energy. These requirements are related to electrical power security of the states, in terms of operation and maintenance of power lines [1], [2]. Therefore, electrical power infrastructure requires larger number of inspections, repairs or complete modernization [18]. Therefore, the solutions supporting an analysis of failure frequency are required, as well as solutions that will improve switching of damaged fragments of the lines. Distribution network operators are more and more involved in accomplishment of above goals, which results in higher quality of supplied energy.[3], [4], [14]. The basic goal of the publication is to compare SAIDI indexes and to present a new method of established and justified level of operational costs for distribution network operators. The main causes of failures in medium-voltage lines Medium-voltage transmission lines in Poland consist in 80% of overhead lines and in 20% of cable lines. The number of cable lines is increasing every year due to modernization and changing overhead lines into cable lines. The majority of medium-voltage lines were built in the 1970s-1980s. AFL-6 cables from 25 mm2 in diameter on the branches of lines up to 70 mm2 at the stem of low voltage line were usually used for the construction of overhead lines. Due to increased power demand from the customers, diameters of the lines, particularly on the branches can be insufficient. These structures were supported by poles: ŻN (reinforced concrete), BSW (prestressed concrete), ŻW (reinforced concrete high). These rods were between 10 and 14 m high and between 1,1 and 4,4 kN of tension. The poles were equipped with supporting insulators (linear standing rod) and linear hanging rod insulators [5]. The disadvant[...]

Application of energy-efficient systems in a processing line DOI:10.15199/48.2018.12.21

Czytaj za darmo! »

Dynamically developing automation of manufacturing processes is looking for new technological solutions enabling to raise energy-efficient, qualitative, efficiency and economic requirements [5, 6, 8, 9]. During co-extrusion, a few layers is extruded at once [7]. These layers may differ in, for example, structure (foamed and solid) and colour. Many extruders are applied for coextrusion of the plastics. 3 PE extruders extruding 3 layers separately (A/B/C) are currently available on the market. A and B extruders can be one machine, which extrudes these layers in a proposed concept. Whereas, PET extruder consists of two extruders extruding 3 A/B/A layers. For example, worse raw material from the recycling can be added to a central layer. During co-extrusion, two extruders provide specific plastic to a common extruding head. Layered foils may also be extruded to get better mechanical properties of finished foils thanks to higher number of the layers. The advantage of such layered foils is better mechanical properties of the foils, and the fact that they are less thicker. It results in large savings in materials for a company. During extrusion of stretch foils, we can apply, for example, regranulate to a central layer, and glue only to external layers and one of the layers does not have neither glue, nor recycled raw material. The extruders consist of three systems: - power transmission system, - control system, - plasticizing system. Technology of co-extrusion line of production of PET sheets and products from these sheets Extrusion is a continuous process. (Fig. 1) The plastics, usually granulates, are added to a heated cylinder, which is subjected to plasticization and homogenization, through extruding head, and then through the calibrators forming a finished product [4]. A pressing is cooled down and then cut into segments of desired size or rolled up on the drums (Fig. 2). PE extruder works with a PET extruder in product[...]

 Strona 1