Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH KUCHARCZYK"

Właściwości termoochronne ablacyjnej warstwy wierzchniej polimerowych kompozytów proszkowych

Czytaj za darmo! »

Właściwości ablacyjne proszkowych kompozytów polimerowych można wykorzystać w projektowaniu pasywnych zabezpieczeń ogniotrwałych konstrukcji nośnych budowli wielkokubaturowych, tuneli komunikacyjnych oraz do ochrony danych elektronicznych, optycznych, magnetycznych itp. Powstająca w trakcie oddziaływania strumienia gazów palnych warstwa ablacyjna o niskiej przewodności cieplnej stanowi eksplo[...]

Wybrane właściwości ablacyjne kompozytów epoksydowych do zastosowań termoochronnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań ablacyjnych kompozytów epoksydowych do zastosowań termoochronnych z napełniaczami: proszkowymi wysokotopliwymi i o dużej gęstości (karborund, węglik wolframu); glinokrzemianami warstwowymi (MMT) oraz włóknistymi (tkaniny szklane). Opisano jakościowy i ilościowy wpływ zmiennych fazowych składów kompozytów na badane właściwości ablacyjne kompozytów (temperatura powierzchni ablacyjnej tpa, ablacyjny ubytek masy Ua, temperatura tylnej powierzchni ścianki próbki izolującej ts). Właściwości termoochronne pogarszały się w szeregu: grubowarstwowe tkaniny szklane, proszkowe napełniacze wysokotopliwe oraz glinokrzemiany warstwowe. Com. epoxy resin was filled with bentonite, a mixt. of SiC and WC powders and glass fabrics to produce thermoprotective composites. The composites were treated with hot combustion gases to det. the temp. profiles across the studied samples (cubes 10 × 25 × 35 mm). Carbonization of the epoxy matrix was obsd. The glass fabrics-filled composites showed the best insulating properties. Po serii katastrof budowlanych wielkokubaturowych obiektów architektonicznych1, 2), do których doszło w wyniku osłabienia wytrzymałości metalowej kon strukcji nośnej spowodowanego nadmiernym wzrostem jej temperatury, zintensyfikowano prace badawcze nad termoochronnymi i ogniotrwałymi materiałami osłonowymi3, 4). Także ochrona danych przechowywanych na nośnikach elektronicznych, magnetycznych i optycznych wymaga stosowania osłon pozwalających zabezpieczać urządzenia przed, choćby incydentalnym, przekroczeniem dopuszczalnej temperatury pracy nośnika (ok. 50°C). W tym kontekście właściwości polimerowych kompozytów ablacyjnych konstytuowane są pod kątem ich zastosowania do zabezpieczania konstrukcji i urządzeń funkcjonujących w warunkach zagrożenia pożarowego3, 4) lub krótkotrwałego intensywnego oddziaływania strumienia cieplnego5). Kształtowanie ablacyjnych właściwości termoochronnych polega na poszuki[...]

 Strona 1