Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogusława Konopska"

Effect of ovocystatin polymerization on inhibitory activity towards legumain Wpływ polimeryzacji owocystatyny na jej aktywność antyleguminazową DOI:10.12916/przemchem.2014.783


  Ovocystatin was isolated from hen egg white by affinity chromatog., thermally polymerized at 90°C for 1.5 h, sepd. (dimer, tetramer, octamer) and studied for the inhibitory activity towards legumain. Dimer of ovocystatin retained 17% of its initial activity against legumain. The tetramer and octamer lost their ability to inhibit papain and legumain. Cystatyna izolowana z białka jaja kurzego (owocystatyna) jest silnym i odwracalnym inhibitorem proteaz cysteinowych należących do rodziny papainowej (C1) i leguminazowej (C13). Ze względu na swoje właściwości białko to może znaleźć zastosowanie jako aktywny składnik leków oraz czynnik konserwujący żywność. Wskutek agregacji owocystatyna traci swoje właściwości inhibitorowe wobec proteaz należących do rodziny papainowej. Zbadano wpływ polimeryzacji na aktywność antyleguminazową inhibitora. Dimer owocystatyny zachował 17% swojej wyjściowej aktywności inhibitorowej wobec leguminazy. Tetramer i oktamer utraciły zdolność hamowania obu enzymów. Proteazy cysteinowe odgrywają ważną rolę w wielu procesach zachodzących w organizmach żywych. W warunkach fizjologicznych uczestniczą w obrocie metabolicznym białek endo- i egzogennych, resorpcji kości, przekształcaniu antygenów i apoptozie. Także wiele mikroorganizmów wytwarza proteazy, wykorzystując je do podtrzymywania elementarnych funkcji życiowych, co jednocześnie staje się przyczyną ich patogenności w organizmie gospodarza. Należą do nich m.in. Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Oligella sp. i Porphyromonas gingivalis oraz pasożyty Trypanosoma cruzi i Leishmania major1-4). Przed niekontrolowaną aktywnością proteaz chronią inhibitory. Endogennymi inhibitorami proteaz cysteinowych należących do rodziny C1, takich jak papaina, katepsyny B, C, H, K, L i S, są cystatyny. Gdy zostaje zaburzona równowaga między enzymem a inhibitorem, dochodzi do rozwoju wielu chorób. Nadmierną i destrukcyj[...]

 Strona 1