Wyniki 1-10 spośród 39 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Stępka"

Polski handel suszami warzywnymi

Czytaj za darmo! »

Zapotrzebowanie na susze warzywne - w dobie coraz częstszego sięgania konsumentów po dania gotowe - bardzo wzrosło. Przemysł suszarniczy jest w stanie zagospodarować pewne nadwyżki warzyw w naszym kraju, co ma znaczenie, zwłaszcza w latach "klęski urodzaju". Do suszarni kieruje się takie gatunki, jak: marchew, pasternak, selery, pory, cebula, czosnek i inne. Polskie suszone warzywa trafiają [...]

Polski handel konserwami warzywnymi

Czytaj za darmo! »

Analizując dane GUS za lata 2001-2008 - w produkcji konserw warzywnych w Polsce widać znaczny postęp. Wielkość produkcji wg GUS osiągnęła w 2008 r. 183,7 tys. t (w zakładach średnich i dużych). Oznacza to wzrost w stosunku do 2001 r. o ok. 70%, a w relacji do 2007 r. - o 38%. Średnio w tym okresie produkcja roczna wzrastała o 6,1%. W eksporcie przetworów warzywnych konserwy stanowią ok. 7%, a w imporcie ponad 20%. W minionym roku wolumen eksportu konserw warzywnych był zbliżony do osiągniętego w 2008 r., natomiast w imporcie nastąpił duży spadek.W latach 2005-2009 wielkość eksportu konserw warzywnych wahała się od 23,1 tys. t w 2005 r. do 32,3 tys. t w 2008 r., a wartość od 15,4 mln euro w 2005 r. do 35,7 mln euro w 2008 r. W 2009 r. ilość wyeksportowanych konserw warzywnych utrzymała się na zbliżonym poziomie do 2008 r. Jednak wpływy ze sprzedaży tej grupy produktów spadły o 6%, do 33,5 mln euro. W 2009 r. znacznie, bo o 40% obniżyła się sprzedaż konserwowej fasoli (do 708 t) i o 8% konserw z grupy "pozostałych" (do 22,5 tys. t), a wśród nich o 36% konserwowych mieszanek warzywnych (do 2,2 tys. t). Równocześnie o 74% więcej sprzedano konserwowego gros[...]

Rynek cebuli w Polsce

Czytaj za darmo! »

Polska (za Hiszpanią i Holandią) zajmuje wśród krajów Unii Europejskiej trzecie miejsce jako producent cebuli. W okresie ostatnich 10 lat jej areał produkcji i zbiory wykazały lekkie tendencje spadkowe. Obniżał się też eksport cebuli świeżej, a wzrastał jej import. Ubiegłoroczne niskie zbiory cebuli spowodowały wzrost cen i poprawę opłacalności produkcji. Niska podaż i gorsza jakość produktu uruchomiły wzrost importu. Produkcja Spośród krajów Unii Europejskiej najwięcej cebuli produkuje Hiszpania (1,2 m[...]

Sytuacja na rynku mrożonych owoców w Polsce na początku sezonu

Czytaj za darmo! »

Mniejsze tegoroczne zbiory truskawek i porzeczek w Polsce, a także sytuacja popytowo-podażowa na rynkach europejskich spowodowała dynamiczny wzrost cen skupu surowca oraz cen eksportowych płaconych za mrożonki tych gatunków. Wstępne dane wskazują, że przy wyższych cenach skupu - różnice cen eksportowych i cen surowca w produkcji tych mrożonek są mniejsze niż rok temu. Z kolei rekordowe zbiory malin i duża podaż niesprzedanych zapasów mrożonek przyczyniły się do znacznego spadku cen skupu tych owoców i cen eksportowych mrożon[...]

Porównanie cen owoców i warzyw w Polsce i w Niemczech

Czytaj za darmo! »

Po akcesji Polski do UE oczekiwano, że poziom cen owoców iwarzyw w naszym kraju i w krajach UE wyrówna się. Mimo otwarcia granic i bezcłowego handlu pomiędzy krajami Wspólnoty, ceny produktów ogrodniczych w Polsce ciągle są (na wszystkich poziomach) niższe od cen w Niemczech, kraju o podobnych warunkach glebowo-klimatycznych i zbliżonej strukturze upraw. Nawet, jeśli różnice poziomu cen wiel[...]

Ceny skupu owoców i warzyw - grudzień 2006 r.

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2006 r. wobec listopada br. w zakładach przetwórczych ceny skupu jabłek do przemysłu wzrosły o 29%. Tendencja wzrostowa cen jabłek skupowanych do przetwórstwa utrzymuje się od początku września. Natomiast wobec grudnia 2005 r. zakłady przetwórcze oferowały za jabłka ceny o 17% niższe. W stosunku do listopada spółdzielnie ogrodnicze skupowały do bezpośredniej konsumpcji drożej jedyn[...]

Ceny skupu owoców i warzyw - styczeń 2007

Czytaj za darmo! »

W styczniu 2007 r. w porównaniu z grudniem ub. r. w zakładach przetwórczych ceny skupu jabłek do przemysłu potaniały o 4%. W grudniu skończyła się tendencja wzrostowa cen jabłek skupowanych do przetwórstwa. W styczniu br. zakłady przetwórcze oferowały za jabłka ceny o 9% niższe niż w styczniu ub. r. W styczniu 2007 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, spółdzielnie ogrodnicze skupowały do [...]

Ceny skupu owoców i warzyw - luty 2007r.

Czytaj za darmo! »

Ceny skupu owoców W lutym 2007 r. w porównaniu ze styczniem w zakładach przetwórczych ceny skupu jabłek do przemysłu podrożały o 2%, natomiast w porównaniu z lutym 2006 r. o 20%. Wzrost cen wynikał z malejącej podaży jabłek i wysokich cen eksportowych zagęszczonego soku jabłkowego. Spółdzielnie ogrodnicze skupowały w lutym 2007 r. jabłka deserowe do bezpośredniej konsumpcji w takiej samej ce[...]

Ceny skupu owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

W marcu 2007 r. w zakładach przetwórczych ceny skupu jabłek do przemysłu nie zmieniły się wobec lutego 2007 r. Natomiast wobec marca 2006 r. zakłady przetwórcze oferowały za jabłka na sok ceny o 12% wyższe, a za owoce do obierania na marmoladę o 8% niższe. W stosunku do lutego 2007 r. spółdzielnie ogrodnicze skupowały jabłka deserowe do bezpośredniej konsumpcji w cenie średnio o 19% wyższej.[...]

Ceny skupu owoców i warzyw - kwiecień 2007 r.

Czytaj za darmo! »

W kwietniu br. w zakładach przetwórczych ceny skupu jabłek na sok potaniały o 6% w stosunku do marca, a jabłka do obierania na "kostkę" (na marmoladę) podrożały o 3%. W porównaniu z kwietniem 2006 r. zakłady przetwórcze oferowały za jabłka na sok ceny o 13% wyższe, a za owoce do obierania na marmoladę na tym samym poziomie. W kwietniu br. w stosunku do marca spółdzielnie ogrodnicze skupował[...]

 Strona 1  Następna strona »