Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Karaś"

Czy zawartość amin biogennych w piwie może być jednym z parametrów oceny jego jakości zdrowotnej?


  Does the content of biogenic amines in beer may be one of the parameters of its health quality evaluation? The content of the selected biogenic amines (phenylethylamine, putrescine, cadaverine, histamine, tyramine and spermidine) in the light and dark beers of domestic breweries production has been studied. Twenty samples of beer available on the market were evaluated. For the quantification of the above compounds in beer the method of gas chromatography after their prior derivatization was used. It were found the differences in the presence of selected biogenic amines in analyzed samples of beer, while in some cases exceeding the limit value of total concentrations of selected amines was observed. The authors suggest the desirability of controlling the level of biogenic amines occurrence in beer as one of the parameters of its health quality evaluation. Aminy biogenne występujące w przyrodzie - to grupa aktywnych biologicznie związków o małych masach cząsteczkowych (100-400 daltonów), które w komórkach drobnoustrojów, organizmów ssaków, a także ludzi pełnią rolę modulatorów i regulatorów ważnych czynności życiowych [1, 2]. Działają pobudzająco lub hamująco na czynności takich narządów, jak: mięśnie, gruczoły wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego, układ nerwowy i naczyniowy, na syntezę białek oraz metabolizm tłuszczów i węglowodanów. Do najważniejszych z nich zalicza się fenyloetyloaminy (fenyloetyloamina, tyramina, oktapamina, dopamina, noradrenalina, adrenalina), indoloalkiloaminy (tryptamina, serotonina), imidazoloaminy (histamina), tiaminy (putrescyna, kadaweryna) i poliaminy (spermidyna, spermina). Ze względu na fizjologiczne działanie aminy biogenne dzielą się na [14]: - aminy psychoaktywne, działające jako naturalne przekaźniki w centralnym systemie nerwowym, - aminy działające na układ krążenia, powodujące wzrost lub spadek ciśnienia krwi (histamina, tyramina). Aminy biogenne jako naturalne składniki surowców roślinnych[...]

 Strona 1