Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Piotr O. Korycki"

Płyty warstwowe ARCTHERM z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej

Czytaj za darmo! »

Arcelor Construction Polska Sp. z o.o. należący do Grupy ArcelorMittal powstał na początku 2006 r. w wyniku połączenia dwóch działających na polskim rynku budowlanym firm - Haironville Polska Sp. z o. o. oraz Prekon Sp. z o.o. Grupa ArcelorMittal jest największym producentem stali na świecie. Działa w ok. 60 krajach w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej, w Azji oraz w Afryce i ma [...]

Elewacje z wyrobów firmy Arcelor Construction Polska

Czytaj za darmo! »

Firma Arcelor Construction Polska Sp. z o.o., należąca do Grupy ArcelorMittal, powstała w pierwszej połowie 2006 r. w wyniku połączenia się dwóch działających na polskim rynku budowlanym firm - Haironville Polska Sp. z o. o. oraz Prekon Sp. z o. o. Grupa ArcelorMittal jest największym producentem stali na świecie. Działa w ok. 60 krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afr[...]

Płyty warstwowe ścienne ONDAPIR z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR w okładzinach z blachy stalowej

Czytaj za darmo! »

Grupa ArcelorMittal do której należy firma Arcelor Construction Polska Sp. z o. o. jest największymproducentem stali na świecie. Działa w około 60 krajach w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej, w Azji oraz w Afryce i posiada 27 zakładów produkcyjnych na Świecie. W Instytucie Techniki Budowlanej zostały przeprowadzone badania w zakresie wymaganymdo uzyskaniaAprobaty Technicznej. D[...]

Ścienne płyty warstwowe PWS - WA PRUSZYŃSKI

Czytaj za darmo! »

Grupę Pruszyński tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Czech, Ukrainy, Rumunii,Węgier, Białorusi oraz Litwy. Jest ona jednym z największych rodzimych producentów stalowych pokryć dachowych oraz elewacji. Wytwarza również materiały wykończeniowe, kasety, kasetony elewacyjne, panele ścienne, sufity oraz akcesoria do systemów gipsowo-kartonowych. Ponadto produkuje wyroby z metali kolorowych oraz okna i drzwi drewniane. Filar grupy stanowią firmy: Blachy Pruszyński - producent m.in. blachodachówki, blachy trapezowej oraz profili zimnogiętych, Stolbud Pruszyński -wytwórca okien i drzwi drewnianych, Punto Pruszyński - producent m.in. paneli aluminiowych, Metkol Pruszyński - firma sprzedająca metale kolorowe. Grupa Pruszyński jest dostawcą materiałów i technologii przy realizacji największych inwestycji w kraju. Brała udział w budowie fabryki Toyoty w Wałbrzychu, nowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, toru kolarskiego w Pruszkowie.W2008 r. rozszerzono ofertę o ścienne i dachowe płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym oraz z wełny mineralnej w okładzinach metalowych.W Instytucie Techniki Budowlanej zostały przeprowadzone badania w zakresie wymaganym do uzyskaniaAprobaty Technicznej. Płyty ścienne z rdzeniem styropianowym PWS - S PRUSZYŃSKI uzyskałyAprobatęTechnicznąAT- 15-7919/2009 na początku 2009 r., natomiast dla płyt dachowych PWD - S PRUSZYŃSKI Aprobatę Techniczną AT-15-8231/2010 wydano w styczniu 2010 r. Ścienne płyty z rdzeniem z wełny mineralnej PWS -WPRUSZYŃSKI uzyskały Aprobatę Techniczną AT-15-8069/2010 w połowie 2009 r., [...]

Dachy warstwowe DWW i DWS TYTANIUM PRUSZYŃSKI z izolacją z wełny mineralnej lub styropianu


  Firma PUNTO powstała w 1994 r., a od 2001 r. działa w strukturze Grupy Pruszyński. Od początku istnienia produkuje stalowe profile domontażu płyt gipsowo-kartonowych. Oferuje też bogatą gamę aluminiowych i stalowych sufitów podwieszanych oraz elewacji listwowych. Firma systematycznie inwestuje w rozwój swojego parku maszynowego w celu zwiększania mocy produkcyjnych oraz rozszerzania asortymentu produktów. Od początku działalności firmaPUNTOPruszyński Sp. z o.o.współpracuje z renomowanymi dostawcami surowców,m. in.:ALCANDeutschlandGmbH,Novelis (Włochy), Metalcolor (Szwajcaria), Alpina (Francja), Hutą Florian (Polska). Głównym dostawcą ocynkowanych blach stalowych jest firma Pruszyński Sp. z o.o. Starannywybór partnerówsprawia, że oferowane produkty są bardzo dobrej jakości.Doceniają to klienci, firma ma bowiem wielu odbiorców w kraju i za granicą. Dzięki działaniu w Grupie Pruszyński, PUNTO Pruszyński Sp. z o.o. ma dostęp do rozbudowanej sieci dilerskiej i logistycznej na terenie całejPolski,wtymŁodzi,Wrocławiu,Poznaniu,Lublinie, Szczecinie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Gdańsku i Bydgoszczy. Pruszyński jest jedną z najlepiej rozpoznawanych polskich marek z branży materiałów budowlanych. Zawdzięcza to w dużej mierze sponsorowaniu polskiego sportu zarównowdyscyplinach drużynowych, takich jak piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, jak i zawodników indywidualnych,m.in.Mariusza Pudzianowskiego - wielokrotnegomistrza światawzawodach Strongman.Grupa Pruszyński angażuje się również we wsparcie licznych lokalnych i regionalnych imprez sportowych.Wzwiązku z coraz większym zapotrzebowaniemrynku na rozwiązania dachowe, które spełn[...]

Ścienne płyty warstwowe PWS - W EKOLOGICZNE "EKO" z rdzeniem z lekkiej wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej


  Grupa Pruszyński, którą tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Czech, Ukrainy, Rumunii,Węgier, Białorusi oraz Litwy, jest jednym z największych rodzimych producentów stalowych pokryć dachowych, elewacyjnych wyrobów z metali kolorowych, okien i drzwi drewnianych, materiałów wykończeniowych, kaset, kasetonów elewacyjnych, paneli ściennych, sufitów oraz akcesoriówdo systemówgipsowo-kartonowych.Filar grupy stanowią firmy:BlachyPruszyński - producent m.in. blachodachówki, blachy trapezowej oraz profili zimnogiętych, Stolbud Pruszyński - producent okien i drzwi drewnianych, Punto Pruszyński - producentm.in. paneli aluminiowych, Metkol Pruszyński - dostawca metali kolorowych. Grupa Pruszyński jest dostawcą produktów i technologii na największe inwestycje w kraju, np. na budowę fabryki Toyoty wWałbrzychu, nowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina wWarszawie i toru kolarskiego w Pruszkowie.W 2008 r. rozszerzono ofertę firmy Pruszyński o ścienne i dachowe płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym oraz z wełny mineralnej w okładzinach metalowych, a w drugiej połowie 2010 r. o ścienne płyty z rdzeniemz wełnymineralnej z wewnętrzną okładziną perforowaną PWS - WA PRUSZYŃSKI o zwiększonych właściwościach wzakresie pochłaniania dźwięków. Badania wzakresiewymaganymdo uzyskaniaAprobaty Technicznej zostały przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej. Płyty ścienne z rdzeniem styropianowym PWS - S PRUSZYŃSKI mają Aprobatę TechnicznąAT-15-7919/2012, płyty dachowe PWD - S PRUSZYŃSKI Aprobatę TechnicznąA-15-8231/2010, ścienne płyty z rd[...]

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów z lekką obudową z płyt warstwowych DOI:10.15199/33.2016.07.06


  Płyty warstwowe to cenione przez architektów i inwestorów wyroby budowlane do wykonywania lekkiej obudowy obiektów. Składają się z racjonalnie dobranych i odpowiednio połączonych ze sobąmateriałów konstrukcyjnych i izolacyjno-konstrukcyjnych: warstw zewnętrznych (okładzin) o doskonałych właściwościach mechanicznych oraz warstwy środkowej (rdzenia) o pomijalnej sztywności giętnej, lecz o korzystnej izolacyjności termicznej. Płyty warstwowe są stosowane jako ściany osłonowe i dachy w budynkach przemysłowych i rolniczych (przechowalnie, chłodnie, mroźnie, pomieszczenia dla zwierząt hodowlanych), a także jako: ściany działowe - w obiektach przemysłowych i chłodniach; sufity podwieszane; ściany nośne - w małych chłodniach przewoźnych oraz budynkach zapleczy budów. Tak szerokie zastosowanie wynika z zalet płyt warstwowych, wśród których są: mała masa jednostkowa (niewielka transportochłonność); montaż niezależnie od warunków atmosferycznych i bez ciężkiego sprzętu (dźwigi o niewielkiej nośności); łatwość demontażu i ponownego montażu, np. w przypadku zmiany technologii produkcji czy przeznaczenia hal; doskonała izolacyjność akustyczna (płyty z rdzeniemz wełnymineralnej); duża odporność ogniowa (szczególnie płyt z rdzeniem z wełny mineralnej oraz z pianki poliuretanowej typu PIR). Płyty warstwowe w zależności od klasy odporności pożarowej obiektu, w jakim są stosowane, powinny spełniać wymagania zawarte w RozporządzeniuMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r.) [11] oraz z 12 marca 2009 r. w zakresie: ■ stopnia rozprzestrzeniania ognia - dotyczy ścian zewnętrznych od strony zewnętrznej; ■ reakcji na ogień - dotyczy ścian zewnętrznych od stronywewnętrznej, ścianwewnętrznych, przekryć dachowych o[...]

Lekkie ściany osłonowe DOI:

Czytaj za darmo! »

Płytywarstwowe składają się z dwóch okładzin ze stali oraz z rdzenia ze styropianu, wełny mineralnej lub sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR. Na okładziny płyt stosowane są stalowe blachy zabezpieczone warstwą cynku, pokrytą jedną z powłok organicznych (poliester SP, PVDF, PUR).Duża paleta kolorystyczna, bogata gama profilowań okładzin, bardzo dobre właściwości ogniowe, termiczne oraz akustyczne umożliwiają zastosowanie płyt warstwowych w budownictwie przemysłowym, użyteczności publicznej i sportowym. Lekkie ściany osłonowe na bazie kaset stalowych składają się z kaset wzdłużnych (pełne lub perforowane) oraz trapezowych i falistych blach elewacyjnyc[...]

Płyty warstwowe w budownictwie

Czytaj za darmo! »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy (ściany osłonowe, dachy) z płyt warstwowych, zwłaszcza płyt w okładzinach metalowych (fotografia). Poza ścianami osłonowymi i przekryciami płyty warstwowe stosowane są jako: - ściany działowe - w obiektach przemysłowych i chłodniach składowych; - sufity podwieszon[...]

Stosowanie płyt warstwowych

Czytaj za darmo! »

Lekkie przegrody mają obecnie istotny udział w różnych rodzajach budownictwa, szczególnie w budownictwie użyteczności publicznej, przemysłowymoraz specjalistycznym. Stosowane są przede wszystkim na ściany osłonowe i przekrycia dachowe, ale również na ściany działowe, sufity podwieszone i sporadycznie ściany nośne w małych obiektach o charakterze tymczasowym bądź przenośnym. Obiekty, w których wykorzystywane są lekkie rozwiązania, można podzielić na dwie grupy: ● administracyjne, hotelowe, usługowe, w których dominują ściany metalowo-szklane; ● przemysłowe (fotografia 1),magazynowe (fotografia 2), (jedno- i wielokondygnacyjne) użyteczności publicznej (handlowe, hale widowiskowe, usługowe), sportowe (pływalnie, hale sportowe), specjalistyczne (chłodnie składowe). W[...]

 Strona 1