Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Zawieska"

Air quality in selected Polish agglomerations in terms of urban policies of sustainable transport Jakość powietrza w wybranych aglomeracjach Polski na tle miejskich polityk transportu zrównoważonego DOI:10.15199/62.2016.3.41


  An anal. of changes in the NO2 and dust contents in air in 2009-2013 in 4 cities as well as changes in indicators related to the d. of road network, no. of cars and no. of public transport lines per capita was performed in the urbanized areas. Some other air pollution sources were taken into consideration (natural ventilation, transfer of air pollutants, site planning) in the urban development strategy to describe the changes in contents of pollutants. Zmieniające się wzorce konsumpcji oraz rosnąca liczba ludności na świecie objawiają się silnym procesem urbanizacji regionów zamieszkanych przez człowieka. Proces ten jest również zauważalny w aglomeracjach Polski. Rozwój miast poprzez fragmentację krajobrazu, degradację terenów zielonych i emisję do atmosfery zanieczyszczeń pochodzących głównie z transportu może powodować istotną presję na środowisko oraz mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Negatywny wpływ komunikacji można zmniejszyć poprzez odpowiednie działania prowadzone w ramach lokalnych polityk transportowych. W pracy przedstawiono wyniki badań jakości powietrza atmosferycznego w wybranych aglomeracjach Polski w okresie 2009-2013 na tle wybranych wskaźników polityk transportowych wdrażanych w tych miastach. W ostatnich dekadach, głównie w wyniku zmieniających się wzorców konsumpcji oraz rosnącej liczby ludności, obserwuje się na świecie bardzo silny proces urbanizacji regionów zamieszkanych przez człowieka. Według najnowszych prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2050 r. odsetek ludności zamieszkującej miasta będzie wynosił 66%1). W Europie to zjawisko jest jeszcze silniej zaznaczone. Obecnie prawie 73% ludności mieszka w miastach, a w 2050 r. będzie to 82%2, 3). Rozwój miast, w szczególności dynamika wzrostu peryurbanizacji, może zwiększyć presję na środowisko i mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka, m.in. poprzez fragmentację krajobrazu, degradację terenów zielonych i emisje do powietrza zaniecz[...]

 Strona 1