Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kairat RAKHIMOV"

Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building DOI:10.12915/pe.2014.03.047

Czytaj za darmo! »

Dzięki dynamicznemu rozwojowi systemów zasilania źródłami energii odnawialnej, w szczególności układów fotowoltaicznych oraz wiatrowych, powstały nowe możliwości dotyczące wykorzystania tych układów w budynkach pasywnych oraz zaimplementowania do obecnie istniejących. W związku z ciągle rosnącymi cenami energii elektrycznej oraz poszukiwaniem ekologicznych źródeł energii, powstają koncepcje oraz projekty wykorzystania systemów hybrydowych do stworzenia autonomicznego zasilania budynków. Abstract. Due to the dynamic development of power systems supplied with renewable energy sources, especially solar and wind energy objects, new possibilities have appeared in the aspects concerning applying such systems in passive houses and implementing them into existing buildings. Taking into account continuous increase in energy prices and the need of searching for the ecological energy sources it is necessary to develop the idea and elaborate technical projects using hybrid power systems as the way to create autonomous power supply system. (Analiza możliwości wykorzystania hybrydowego autonomicznego systemu zasilania w budynku mieszkalnym). Słowa kluczowe: fotowoltaika, energia wiatrowa, zasilanie hybrydowe, energia słoneczna. Keywords: photovoltaics, wind energy, hybrid power supply, solar energy. doi:10.12915/pe.2014.03.47 1. Introduction It is known that steadily growing level of technological development causes increase in the demand for electricity, which is actually essential in everyday life. Due to such rapid growth of the demand for electricity and the necessity of reducing the effects of the usage of fossil fuels at the same time a lot of researches have been carried out in order to find the alternative ways of producing energy. In recent years it was possible to observe dynamic development of the research projects which concerned introducing new technologies using power of sun or wind into the process of electricity generating for resi[...]

 Strona 1