Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr JAKLIŃSKI"

Koncepcja elektronicznej jednostki sterującej pracą gwiazdowego tłokowego silnika lotniczego

Czytaj za darmo! »

Ostatnim seryjnie produkowanym lotniczym silnikiem gwiazdowym jest ASz-62IR. Wytwarzana w WSK Kalisz jednostka zasilana jest paliwem LL100, które ma zniknąć z rynku do 2011 - ze względu na wytyczne EU. Modernizacja silnika polegać ma na zastąpieniu klasycznego gaźnika układem wtryskowym. W artykule przedstawiono koncepcję elektronicznej części układu wtryskowego a także pierwsze eksperymenty przeprowadzone na specjalizowanym stanowisku testowym w WSK Kalisz. Abstract. The ASz-62IR engine produced by WSK “PZL - Kalisz" is one of the latest mass manufactured aircraft piston engines. It is a four-stroke gasoline radial engine of 9 cylinders fuelled by LL100 leaded petrol. The EU requirements on ecology aim at phasing out LL100 petrol by 2011. In order to maintain future production of such engines, it is necessary to modernize them and the most efficient method seems to be replacing the present carburetor system with the injection one. The article offers the concept of an electronic control for injection system into inlet manifolds of such engine (The concept of an electronic control for injection system into inlet manifolds of aircraft piston engine). Słowa kluczowe: silnik lotniczy, silnik gwiazdowy, jednostka sterująca. Keywords: radial engine, aircraft engine, ecu. Wstęp Lotnictwo małych samolotów rozwija się bardzo dynamicznie zarówno w Europie jak i na całym świecie. Rozwój ten obejmuje samoloty przeznaczone do rekreacji, taksówki powietrzne, samoloty rolnicze oraz małe samoloty transportowe. Są to przeważnie samoloty napędzane silnikami tłokowymi, co wynika ze stosowanych mocy silników z niskich kosztów zarówno zakupu silnika jak również j[...]

Metody diagnostyki czujników termoelektrycznych DOI:10.15199/48.2016.08.38

Czytaj za darmo! »

Powszechnie znane i użytkowane metody diagnostyki czujników termoelektrycznych są metodami porównawczymi a porównanie odbywa się w stosunku do wskazań czujnika wzorcowego na dedykowanym stanowisku testowym. W ostatnich latach powstała alternatywna metoda, gdzie informacja o błędzie wskazań czujnika wyznaczana jest w oparciu o jego napięcie wyjściowe zmodyfikowane zjawiskiem Peltiera zachodzącym w złączu pod wpływem dołączanego prądu testującego. Abstract. The main and widely applied thermocouple diagnostic methods consists in comparison of a thermocouple parameters with ones of the model sensor on a specially designed laboratory stand. The method to diagnose a thermoelectric sensor just where it is assembled was developed and is based on the output voltage of the sensor modified by the Peltier effect that occurs in a joint when the thermocouple is controlled by direct current of variable polarization. Final equations consolidate material parameters, which describe the thermocouple. Methods of diagnostic of thermocouple sensors Słowa kluczowe: czujnik termoelektryczny, diagnostyka, efekt Peltiera. Keywords: thermocouple, diagnosis, method, Peltier effect. Wstęp Obecnie jedynym praktykowanym sposobem określenia stanu technicznego czujnika termoelektrycznego są badania wykonywane na specjalizowanym stanowisku laboratoryjnym. Możliwość ich przeprowadzenia uwarunkowana jest zazwyczaj rozwiązaniami technicznymi danego procesu technologicznego, przy jednocześnie częstym braku możliwości jego przerwania m.in. ze względów ekonomicznych. Alternatywna metoda omijająca powyższe ograniczenie polega na możliwości wykorzystania efektu Peltiera w celu wyznaczenia siły termoelektrycznej (STE) badanego czujnika. Rozwiązanie opiera się na wymuszeniu przepływu przez badany czujnik termoelektryczny prądu stałego o znanej wartości w obu kierunkach. Prąd ten powoduje zmianę temperatury spoiny, co może być wykorzystane do diagnostyki termoelementu. Ocen[...]

Model empiryczny prądu w obwodzie impulsowego wtryskiwacza gazu DOI:10.12915/pe.2014.03.044

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model empiryczny przebiegu prądu w cewce impulsowego wtryskiwacza gazu w czasie jego pracy. Model ten pozwala na wyznaczenie wartości prądu w chwili wyłączania impulsu sterującego. Wartość ta wpływa na czas wyłączania wtryskiwacza co bezpośrednio przekłada się na jego charakterystykę masową. Model oparto o wyniki badań stanowiskowych 6 typów popularnych konstrukcji wtryskiwaczy gazu. Abstract. The paper presents an empirical model of electrical current development in the coil of an operating pulse gas injector. The model can be used to determine the value of the current at the moment of end of the control signal. This value is related with the injector reaction time - and thus the injector’s mass characteristics. The model is based on the results of test-bed experiments with six most popular injector design types. (An empirical model of current in the pulse gas injector’s circuit). Słowa kluczowe: model, wtryskiwacz gazu, prąd. Keywords: model, gas injector, current. doi:10.12915/pe.2014.03.44 Wstęp Obecnie jednym z głównych kierunków rozwoju pojazdów samochodowych jest zastosowanie paliw o obniżonej zawartości węgla, spowodowane koniecznością obniżenia emisji dwutlenku węgla [1-3]. Paliwami najczęściej stosowanymi w nowoczesnych rozwiązaniach są paliwa gazowe takie jak metan (CNG) czy mieszaniny propanu i butanu (LPG). Paliwa dostarczane są do silnika za pomocą impulsowych wtryskiwaczy gazu. Na rysunku 1 przedstawiono przykładową konstrukcję impulsowego wtryskiwacza gazu Valtek typ 30. Jest to wtryskiwacz tłoczkowy, kalibrowany średnicą otworu zgrupowany w szynę paliwową. Paliwo doprowadzane jest kanałem dolotowym do komory znajdującej się nad gniazdem zaworowym. Elementem zaworowym w tym wtryskiwaczu jest tłoczek poruszający się osiowo wewnątrz cewki elektromagnetycznej, zamykający przepływ za pomocą elementu uszczelniającego znajdującego się na jego czole. Wydajność wtryskiwacza (rozumian[...]

Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu DOI:10.12915/pe.2014.03.045

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of experiments on the relationship between parameters of modulated control signal and gas injectors’ closing time. The experiments were conducted in a test-bed supplied with constant pressure. The modulated control signal was of constant duration, variable duty cycle and variable frequency. The authors prove that reduction of duty cycle causes reduction of injector’s closing time. However, frequency of the signal has no effect on closing time. (Experiments on the effect of control signal duty cycle on pulse gas injector closing time). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu parametrów sygnału sterującego (sygnału modulowanego) na czas wyłączania impulsowych wtryskiwaczy gazu. Badania przeprowadzono na stanowisku sprężarkowym przy stałym ciśnieniu zasilania i czasie trwania impulsu sterującego a zmiennym wypełnieniu i zmiennej częstotliwości sygnału modulowanego. Wykazano, że zmniejszenie wypełnienia sygnału modulowanego powoduje skrócenie czasu wyłączania. Jednocześnie wykazano, że częstotliwość sygnału modulowanego nie wpływa na czas wyłączania. Keywords: experimental studies, PWM, duty cycle, gas injector, closing time, internal combustion engine. Słowa kluczowe: badania eksperymentalne, sterowanie modulowane, wypełnienie sygnału, wtryskiwacz gazowy, czas wyłączania, silnik spalinowy. doi:10.12915/pe.2014.03.45 Wprowadzenie Silniki spalinowe nadal stanowią podstawę napędu pojazdów samochodowych. Ze względów ekologicznych rozwoju silników spalinowych obecnie jest skierowany na obniżanie emisji dwutlenku węgla [1, 2]. Prace badawcze prowadzone są w dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczy zwiększenia sprawności silników a drugi stosowania paliw o zmniejszonej zawartości węgla [3, 4]. Zamiast paliw wysokowęglowych (takich jak benzyna i olej napędowy) wprowadzane są paliwa o znacznie mniejszej zawartości węgla głównie: propan-butan (LPG), metan (CNG) czy wodór.[...]

Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na czas otwierania wtryskiwacza gazu DOI:10.12915/pe.2014.04.037

Czytaj za darmo! »

This paper presents the results of experimental pulsed gas injectors for automotive fuel gas supply system. 6 structurally different injectors were tested. Shown opening times of individual structures. The influence of voltage on the injector opening time. Has been shown to significantly impact the supply voltage for the duration of the opening and sets the sensitivity of the individual structures to change it. (Experiments on the effect of control signal duty cycle on pulse gas injector closing time). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych impulsowych wtryskiwaczy gazu przeznaczonych do samochodowych instalacji zasilania paliwem gazowym. Przebadano 6 różniących się konstrukcyjnie wtryskiwaczy. Określono czasy otwierania poszczególnych konstrukcji. Analizowano wpływ napięcia zasilania na czas otwierania wtryskiwacza. Wykazano znaczący wpływ wartości napięcia zasilania na czas otwierania oraz określono czułość poszczególnych konstrukcji na jego zmianę. Keywords: experimental studies, supply voltage, gas injector, opening time, internal combustion engine. Słowa kluczowe: badania eksperymentalne, napięcie zasilania, wtryskiwacz gazowy, czas otwierania, silnik spalinowy. doi:10.12915/pe.2014.04.37 Wprowadzenie Aktualnie najważniejsze w rozwoju silników spalinowych stosowanych w pojazdach jest obniżanie emisji dwutlenku węgla [1, 2]. Prace badawcze prowadzone są w dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczy zwiększenia sprawności całkowitej silników a drugi stosowania paliw o zmniejszonej zawartości węgla [3, 4]. W tym drugim kierunku zamiast paliw wysokowęglowych (takich jak benzyna i olej napędowy) wprowadzane są paliwa o znacznie mniejszej zawartości węgla głównie: propan-butan (LPG), metan (CNG) czy wodór. Wymaga to opracowywania układów paliwowych zdolnych do poprawnego zasilania trakcyjnych silników spalinowych. Obecnie najpowszechniej stosowane są układy zasilania wtryskiem sekwencyjnym. Gaz w postaci lotnej d[...]

 Strona 1