Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD J. KALEŃCZUK"

TECHEM 1 - Pierwszy Kongres Technologii Chemicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problematykę prac prezentowanych na I Kongresie Technologii Chemicznej. Omówiono rolę nowocześnie rozumianej technologii chemicznej. Rola ta polega na zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludzi, na umożliwieniu życia w nie zanieczyszczonym środowisku przy nie obniżonym poziomie cywilizacyjnym. Można to osiągnąć, przygotowując odpowiedniej klasy specjalistów. Omówiono problemy edu[...]

Metoda odsiarczania naturalnego węgla aktywnego - nośnika katalizatorów heterogennych

Czytaj za darmo! »

Opisano nową metodę odsiarczania naturalnego węgla aktywnego Carbopol W produkcji Zakładów Przemysłu Drzewnego w Hajnówce. Dokładne odsiarczenie węgla można osiągnąć przez wygrzewanie go w atmosferze wodorowej w temp. 873 K i gotowanie z rozcieńczonym kwasem solnym. Otrzymano stopień odsiarczenia równy 95%. ęgiel aktywny jest często stosowany jako nośnik katalizatorów. Dotyczy to głównie ka[...]

Badanie szybkości termicznego rozkładu azotanu kobaltawego osadzonego na aktywnym tlenku glinu

Czytaj za darmo! »

Stopień kalcynacji azotanu kobaltawego osadzonego na aktywnym tlenku glinu obliczano na podstawie intensywności najsilniejszego refleksu dyfrakcyjnego pochodzącego od CO3O4. Stwierdzono, że w temp. 437 K kalcynacja nie zachodzi do końca. Zastosowanie wyższej temperatury (503 K i 583 K) umożliwia całkowity jej przebieg. Wartość obliczonej energii aktywacji jest mniejsza od przedstawionej w l[...]

Badanie szybkości termicznego rozkładu azotanu kobaltawego osadzonego na aktywnym tlenku glinu

Czytaj za darmo! »

Stopień kalcynacji azotanu kobaltawego osadzonego na aktywnym tlenku glinu obliczano na podstawie intensywności najsilniejszego refleksu dyfrakcyjnego pochodzącego od CO3O4. Stwierdzono, że w temp. 437 K kalcynacja nie zachodzi do końca. Zastosowanie wyższej temperatury (503 K i 583 K) umożliwia całkowity jej przebieg. Wartość obliczonej energii aktywacji jest mniejsza od przedstawionej w l[...]

Energetyka wodorowa, szanse i zagrożenia. Proces katalitycznego spalania wodoru na katalizatorze kobaltowym

Czytaj za darmo! »

Proces utleniania wodoru w obecności katalizatorów przebiega w niskich temperaturach z odpowiednią intensywnością. W pracy omówiono układ przeznaczony do utleniania wodoru oraz przedstawiono katalizatory kobaltowe o dużej aktywności i odporności na przegrzanie, stosowane w tej metodzie. Właściwości fizykochemiczne katalizatorów badano z użyciem metod instrumentalnych: BET, XRD, ICP. Otrzym[...]

Preparatyka i badania nanorurek węglowych

Czytaj za darmo! »

Opisano preparatykę nanomateriałów węglowych zarówno metodą depozytów jak i odparowania laserowego. Przedstawiono metodykę oczyszczania nanorurek od fulerenów, amorficznego węgla i cząstek katalizatorów. Wykazano możliwość efektu wzornika cząstek katalizatora w tworzeniu nowych form węglowych w trakcie procesu oczyszczania. Crude nanotubes prepared (a) single-wall, by laser ablation and ([...]

 Strona 1