Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Wróblewski"

Cyfrowe modelowanie przepięć generowanych przez łączniki próżniowe w obwodach o charakterze indukcyjnym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę cyfrowego modelowania przepięć generowanych przez łączniki próżniowe podczas komutacji obwodów z silnikami indukcyjnymi klatkowymi niskiego napięcia, w których występuje zjawisko naturalnego ucięcia prądu. Modelowanie przeprowadzono z zastosowaniem programu komputerowego opracowanego przez autorów artykułu oraz programu ATP/EMTP.Łączniki próżniowe charakteryzują się bardzo [...]

Analiza trwałości eksploatacyjnej transformatorów energetycznych o mocach od 2 do 160 MVA

Czytaj za darmo! »

Transformatory stanowią ważny element sieci przesyłowych i rozdzielczych. Uszkodzenia, zwłaszcza dużych jednostek, mogą być powodem zarówno drogich napraw, jak i znacznych kosztów związanych z niedostarczoną energią elektryczną. Dlatego zarówno projektanci, jak i eksploatatorzy transformatorów dążą do jak największej, technicznie i ekonomicznie uzasadnionej, poprawy niezawodności transforma[...]

Metody szacowania parametrów charakterystycznych silników indukcyjnych niskiego napięcia do obliczeń przepięć łączeniowych generowanych przez łączniki próżniowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dotychczas stosowane oraz propozycję nowej metody szacowania parametrów charakterystycznych silników indukcyjnych niskiego napięcia wykorzystywane w obliczeniach przepięć łączeniowych generowanych w obwodach ich sterowania przez z łączniki próżniowe. Abstract. This article presents the applied methods of estimating the characteristic parameters of low voltage inductive motors, use[...]

Trwałość eksploatacyjna elektroenergetycznych linii kablowych średnich napięć

Czytaj za darmo! »

Kable elektroenergetyczne należą do najważniejszych elementów sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia. Od ich trwałości zależy - w dużym stopniu - niezawodność zasilania odbiorców energii elektrycznej. Duże znaczenie kabli wynika nie tylko z ich roli spełnianej w układach przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, lecz także z powszechności ich występowania w eksploatacji. przy łą[...]

Wpływ zjawisk falowych na wartość przepięć generowanych przez łączniki próżniowe w obwodach z silnikami indukcyjnymi niskiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W porównaniu z innymi rodzajami łączników, łączniki próżniowe charakteryzują się korzystnymi właściwościami użytkowymi, dzięki czemu są coraz częściej stosowane w obwodach elektroenergetycznych - zarówno niskiego, jak i średniego napięcia. obecnie udział łączników próżniowych śN w światowym rynku wszystkich rodzajów łączników elektroenergetycznych ocenia się na 50÷70% [2, 4], a w europie wy[...]

 Strona 1  Następna strona »