Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Józe f Jasiński"

Właściwości warstw duplex wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na stali pokrytej stopem niklu

Czytaj za darmo! »

Badania przedstawione w pracy dotyczą nowoczesnej tematyki inżynierii powierzchni, obróbki cieplno-chemicznej realizowanej w sposób ekologiczny, przez zastosowanie metody próżniowej, wchodzącej w obszar metod PVD - osadzania par metali, np. tytanu, na powierzchni stali w procesie tytanowania próżniowego. Dyfuzyjne nasycanie stali pierwiastkami metalicznymi, jak np. tytanem, stosuje się w celu zwiększania trwałości narzędzi i części maszyn narażonych w eksploatacji na zużycie przez tarcie [1÷3]. Odporność na zużycie przez tarcie wykazują warstwy tytanowane o strukturze węglikowej wytwarzane na stalach o średniej lub dużej zawartości węgla [4, 5]. Warstwy te mają jednak niedostateczną odporność korozyjną m.in. w środowiskach wodnych zawierających kwas siarkowy [5÷7]. Polepszenie ich odporności korozyjnej można uzyskać dzięki połączeniu galwanicznego nanoszenia powłok ze stopów niklu z obróbką cieplno-chemiczną [7÷10]. Przedmiotem badań w pracy, była modyfikacja budowy warstw węglikowych wytwarzanych w procesach tytanowania próżniowego, przeprowadzana przez elektrolityczne nakładanie powłok ze stopu niklu z molibdenem na powierzchnię stali narzędziowej przed następnym procesem dyfuzyjnego tytanowania. Zamierzeniem tak prowadzonej obróbki było zwiększenie odporności korozyjnej wytwarzanych warstw przy jednoczesnym zachowaniu ich dobrej odporności na zużycie przez tarcie. Zmodyfikowane warstwy duplex TiC + (Ni-Mo) można będzie zastosować w przemyśle spożywczym, chemicznym lub w energetyce. Umożliwi to zaoszczędzenie drogich i deficytowych stopów tytanu, które będzie można zastąpić stalami tytanowanymi metodą próżniową, po uprzednim nałożeniu na ich powierzchnię powłoki elektrolitycznej ze stopu Ni-Mo. WYTWARZANIE WAR STW Węglikowe warstwy typu TiC wytwarzano w procesach tytanowania próżniowego na próbkach ze stopowej stali narzędziowej X165CrV12 (NC10 według PN). Procesy tytanowania prowadzono w piecu próżniowym w zakresie temper[...]

 Strona 1