Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz PROROK"

Rozproszony system czujnikowy dla jachtów treningowych


  Żeglarstwo od lat jest wspomagane urządzeniami elektronicznymi w celu ułatwienia żeglugi, zwiększenia jej bezpieczeństwa oraz poprawy parametrów nautycznych jednostek pływających. W literaturze przedmiotu coraz częściej spotyka się opisy wykorzystania techniki mikrosystemów połączonej z nowoczesną informatyką w celu parametryzacji żeglarstwa [1, 2]. Wieloczujnikowe systemy nadzoru znajdują zastosowanie przede wszystkim na bardzo dużych, luksusowych jednostkach, ze względu na wysoki koszt tego rodzaju systemów [3]. W ramach niniejszej pracy zaprojektowano i wykonano wieloczujnikowy system wspomagający naukę żeglowania na jachtach typu Omega. Jest to pierwszy w Polsce wieloczujnikowy system nadzoru zachowań żeglarza i łodzi w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwości prowadzenia pomiarów w trakcie żeglugi, system ten pozwala na pomiar parametrów, który nie był możliwy w nowoczesnych [...]

System automatycznej oceny stanu zdrowia krów mlecznych

Czytaj za darmo! »

Kulawizny, po zaburzeniach rozrodu oraz stanach zapalnych gruczołu mlekowego są najczęściej występującymi schorzeniami u krów mlecznych. Zła profilaktyka lub zbyt późne zdiagnozowanie stanu zdrowia zwierzęcia zwiększa straty ekonomiczne hodowcy. Powszechnie stosowana tzw. punktowa ocena chodu powinna być zastąpiona przez metodę nadającą się do automatyzacji, która pozwoli na detekcję schorzeń kończyn we wczesnym stadium. W pracy opisano system, który na podstawie sygnałów rejestrowanych przez czujniki mikromechaniczne (MEMS), umożliwi ocenę zachowania zwierzęcia oraz stan jego zdrowia. Abstract. Lameness, and reproductive disorders and mastitis are the most common illnesses in dairy cows. Bad prophylaxis or late diagnosis of the animal health status of breeders increased economic losses. Commonly used method called Locomotion score needs to be replaced by a method suitable for the purpose of the automatic, remote detection of limb diseases at an early stage. This paper describes a system that on the basis of the signals recorded by the micromechanical sensors (MEMS), will assess the animal's behavior and the state of his health. (The automatic system for evaluation of the health status of dairy cows). Słowa kluczowe: kulawizna, bydło mleczne, schorzenia kończyn, automatyczna detekcja. Keywords: lameness, dairy cattle, limb disorders, automatic detection. Wstęp Detekcja kulawizn u krów mlecznych w sposób zautomatyzowany nie jest problemem prostym do rozwiązania. Trudność w wykrywaniu kulawizn u poszczególnych krów w dużych stadach, [1] doprowadziła do wzrostu zainteresowania alternatywnymi metodami ich wykrywania. Niektóre z nich skupiają się na monitorowaniu chodu przy użyciu technik analizy obrazu [2,3] lub ruchu z zastosowaniem akcelerometrów MEMS [4]. Inne badania skupiają się na monitorowaniu behawioryzmu krów tzn. częstotliwości i czasu trwania okresu spoczynku [5] lub karmienia [6]. W ostatnim czasie intensywnie prowadzone są [...]

 Strona 1