Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JERZY BIELNIK"

Wybrane właściwości warstw hybrydowych wytwarzanych na stalach w procesie chromowania próżniowego połączonym z obróbką PVD

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczyła warstw hybrydowych typu CrC + CrN, wytwarzanych na powierzchni stali w kolejnych procesach chromowania próżniowego połączonego z następną obróbką PVD, wykonywaną w celu osadzenia powłok CrN. Procesy chromowania próżniowego oraz procesy PVD zaliczają się do technologii wysoko zaawansowanych i czystych ekologicznie [1÷4]. Warstwy węglikowe, wytwarzane w procesie chromowania dyfuzyjnego na powierzchni stali o dużej zawartości węgla mają zwykle niewielką grubość, rzędu kilkunastu mikrometrów, i charakteryzują się dobrymi właściwościami tribologicznymi [5, 6]. W ostatnich latach podejmowane są badania nad polepszeniem tych właściwości, wynikające z rosnących wymagań przemysłu odnośnie trwałości i niezawodności części maszyn i narzędzi, zwłaszcza pracujących w trudnych warunkach. Sprostanie tym wymaganiom jest możliwe przez modyfikację budowy warstw w wyniku zastosowania nowoczesnych technik inżynierii powierzchni [7]. Perspektywicznym kierunkiem badań, według najnowszych danych literaturowych, jest m.in. łączenie obróbki cieplno-chemicznej z obróbką PVD. Przykład mogą stanowić warstwy hybrydowe typu warstwa azotowana/powłoka CrN o unikatowych właściwościach eksploatacyjnych, otrzymywane w kolejnych procesach: azotowania gazowego, połączonego z następną obróbką - osadzaniem powłoki z azotku chromu metodą łukowo-próżniową PVD [4, 8]. Warstwy te, charakteryzujące się m.in. dobrą odpornością na zużycie przez tarcie oraz odpornością na duże obciążenia mechaniczne i szoki cieplne, znalazły zastosowanie w przemyśle w celu zwiększania trwałości eksploatacyjnej matryc kuźniczych wykonywanych ze stali do pracy na gorąco. Brak jest natomiast publikacji, poza kilkoma wzmiankami, na temat możliwości łączenia procesów utwardzającego chromowania dyfuzyjnego z dalszą obróbką PVD. Według nielicznych danych literaturowych, modyfikacja budowy węglikowych warstw chromowanych przez połączenie procesu chromowania dyfuzyjnego z obróbką [...]

 Strona 1