Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariola Książek"

Projekty dydaktyczne współfinansowane z UE prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej DOI:10.15199/33.2015.12.03


  Projekt Leonardo da Vinci MBAIC (2013-2015) Głównym celem projektu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation (LdV TOI), nr: 2013-1-PL1-LEO05-37822 [1] było odniesienie się do dyrektywy 89/48/EWG, która ma na celu ujednolicenie systemów nauczania i opracowania przejrzystego systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych (w tymkwalifikacjimenedżerskich inżynierów budowlanych). Projekt bazował na rezultatach poprzednich projektów LdV TOI CLOEMC I-III, w ramach których opracowano 19 pierwszych podręczników Biblioteki Menedżerów Budowlanych. Odpowiada na potrzebę opracowania europejskich studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w budownictwie dla inżynierów budowlanych. Przewidziane materiały dydaktyczne, metodologia, organizacja studiów (wspólny dyplom uczelni partnerskich) są narzędziami promocji, certyfikacji oraz systemu rozpoznawania kwalifikacji menedżerów budownictwa (z wykorzystaniem istniejącego tytułu European Building Expert [6] - promowanego przez AEEBC - Europejskie StowarzyszenieMenedżerów i Ekspertów Budowlanych, zrzeszające narodowe stowarzyszenia menedżerskie i inżynierskie z 17 krajów UE). Grupa docelowa projektu to inżynierowie budowlani z krajów UE, studenci studiów drugiego stopnia oraz wymiany międzynarodowej (np. Erasmus). Cele szczegółowe projektu: opracowanie narzędzia umożliwiającego porównanie kwalifikacji menedżerskich w budownictwie, programów, materiałów dydaktycznych oraz schematu organizacyjnego studiów podyplomowych. Materiały będą mogły być wykorzystywane w edukacji zawodowej osób zainteresowanych. Rezultaty/produkty projektu: - zestaw materiałów dydaktycznych dla co najmniej 10 modułów tematycznych (przedmiotów nauczania) studiów; - metodologia wspólnych studiów; - schemat organizacyjny wspólnych studiów; - opis systemu rozpoznawania kwalifikacji absolwentów studiów; - raport z działań upowszechniających projekt. Promotorem projektu była WUT (Politechnika Wa[...]

Europejskie podstawy nauczania menedżerów budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.77


  Opracowanie wspólnych podstaw nauczaniamenedżerów budowlanych w Unii Europejskiej przygotowywane jest od 2006 r. [4, 5] przez Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej we współpracy z uczelniami i organizacjami europejskimi, takimi jak: Technische Universität Darmstadt, Reykjavik University, Universitat Politècnica de València, Universidade do Minho, University of Salford, Thomas More Kempen Chartered Institute of Building (CIOB),Association of Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC), Polskie StowarzyszenieMenedżerówBudownictwa, oraz firmami budowlanymi, m.in.: AWBUD S.A. Dotychczas powstało 19 podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego: Zarządzanie Projektem Budowlanym; Partnerstwo w Budownictwie; Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Budowlanym; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Budownictwie; Zarządzanie Nieruchomościami; Ekonomia i Finanse w Budownictwie; Zarządzanie w Budownictwie; Zarządzanie Ryzykiem w Budownictwie; Zarządzanie Procesami Budowlanymi - Lean Construction; Metody Komputerowe w Zarządzaniu Projektami Budowlanymi; Projekty PPP w Budownictwie; Zarządzanie Wartością w Przedsięwzięciach Budowlanych; Czynniki Sukcesu Przedsięwzięć Budowlanych - Studium Przypadków; Due-Diligence w Budownictwie; Motywacja i Aspekty Psychologiczne w Budownict[...]

 Strona 1