Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz SMUGAŁA"

Distribution transformers protection against High Frequency Switching Transients

Czytaj za darmo! »

Distribution transformers protection method against high frequency transients generated during Vacuum Circuit Breaker (VCB) operations is presented in this paper. ATP/EMTP simulations of transients generated during the VCB operation and protection method effectiveness is described. In addition prototype windmill installation is presented. For simulations realistic VCB model was used enabling one to study both prestrikes, generated during the contact making process as well as re-ignitions generated during the contact breaking. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę ochrony transformatorów dystrybucyjnych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami generowanymi podczas operacji łączeniowych z użyciem wyłączników próżniowych. W artykule przedstawiono symulacje komputerowe przepięć generowanych zarówno podczas załączania jak i wyłączania transformatorów. Symulacji dokonano przy użyciu pakietu ATP/EMTP. Zaprezentowano również przykładową istniejącą instalację opisanych w artykule urządzeń. (Ochrona transformatorów dystrybucyjnych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami łączeniowymi). Keywords: przepięcia łączeniowe, transformatory, ochrona. Słowa kluczowe: switching transients, transformers, protection. Introduction Transformers operating in power network are exposed to various types of surges. High frequency transients and high rate overvoltages pose a hazards to the connected equipment [2] and can create local overstressing of the insulation system. One of the potential sources of high du/dt transients are Vacuum Circuit Breakers (VCB). According to [1], of special concern are:  transformers connected to cables of moderate length,  transformers connected to GIS,  transformers connected through a VCB,  dry type transformers connected through the cables,  transformers exposed to lightning,  transformers exposed to frequent switching operations. Complex internal structure of th[...]

New approach to protecting transformers against high frequency transients - wind turbine case study

Czytaj za darmo! »

Novel protection method of wind turbine transformers against high frequency transients occurring during switchgear operation is described in this paper. Presented results are continuation of research on Very Fast Transients mitigation methods previously published in literature [8]. Principles of novel suppressing device parameters optimization for windmill transformers are also included. ATP-EMTP simulations results for wind farm application were verified by full scale functional tests. Streszczenie. W artykule przedstawiono nową metodę ochrony transformatorów turbin wiatrowych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami mogącymi wystąpić w trakcie ich pracy. Przedstawione rezultaty są wynikiem kontynuacji wcześniejszych badań prowadzonych nad ochroną transformatorów dystrybucyjnych przed zakłóceniami o wysokokiej częstotliwości mogącymi wystąpić w sieci SN [8, 9]. Wyniki symulacji przepięć oraz doboru parametrów urządzeń ochronnych, zostały zweryfikowane w trakcie testów funkcjonalnych. (Ochrona transformatorów turbin wiatrowych przed przepięciami wysokoczęstotliwościowymi). Keywords: przepięcia wysokoczęstotliwościowe, transformatory rozdzielcze, metody ochrony, turbiny wiatrowe. Słowa kluczowe: high frequency transients, transformers, protection, wind turbines Introduction and problem definition High Frequency (HF) transients influence on wind turbine transformers (especially dry type) has been observed within the research activities presented in this article. They were mainly focused on protection of transformers located at the windmill nacelle. This configuration type is mostly used in practice. Research results presented in this document are study continuation on Fast Transients (FTs) phenomenon overstressing the distribution transformer’s insulation system [2, 4]. Present activities were focused on transients occurrence during normal wind turbine operation [8]. Wind turbines, considering variable operation conditions e.[...]

 Strona 1