Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marek Idzik"

Założenia do budowy regulatora rozciągu o nowym algorytmie działania

Czytaj za darmo! »

Łączenie maszyn przędzalniczych i zestawianie automatycznych linii potokowych, zastosowanie elementów o dużej zdolności rozciągowej oraz przędzenie bezpośrednio z taśmy prowadzi do zmniejszenia liczby maszyn przędzalniczych w procesie technologicznym i co się z tym wiąże, do zmniejszenia liczby łączeń. Otrzymywanie równomiernej, pod względem masy i struktury, taśmy w linii potokowej możliwe jest[...]

Analiza pracy zgrzeblarkowego regulatora rozciągu o nowym algorytmie działania

Czytaj za darmo! »

Wieloletnie analizy działania układów regulacji krótkoodcinkowej [2, 3] wykazały, że równomierność masy liniowej taśmy przędzalniczej wyrównywanej regulatorem krótkoodcinkowym jest funkcją czasu i jedynie bezpośredni jej pomiar w systemie on-line pozwala na natychmiastowe i wiarygodne wnioskowanie o skuteczności procesu regulacji. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły konieczność konstrukcji[...]

Zarządzanie jakością w przędzalni

Czytaj za darmo! »

Proces produkcji przędzy jest procesem skomplikowanym, a przez to kosztownym. Aby uzyskać produkt o wysokiej jakości, przy niskich kosztach wytwarzania, trzeba zastosować wiele różnorodnych środków i metod zapewniających wysoką jakość oraz pełną kontrolę procesu produkcji. Niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy producentami maszyn oraz zakładami włókienniczymi, ponieważ tylko wówczas, gdy obie[...]

Optymalizacja procesu technologicznego w przędzalni

Czytaj za darmo! »

Produkcja przędzy jest rozbudowanym procesem, na którego przebieg ma wpływ wiele czynników. Optymalizacja takiego procesu nie jest zadaniem łatwym i wymaga opracowania konkretnego modelu matematycznego, uwzględniającego wszystkie czynniki, które w sposób istotny wpływają na przebieg procesu wytwarzania przędzy. Aby optymalizacja całego procesu wytwarzania przędzy była skuteczna, musi być obecna [...]

Analiza rdzeniowości przędz elastomerowych


  W ostatnich latach coraz częściej do produkcji wyrobów odzieżowych wykorzystuje się przędze wysokoelastyczne. W przędzach tych jednym ze składników są włókna ciągłe elastanowe, które najczęściej znajdują się w środku przędzy i są otoczone innymi włóknami. Ze względu na dużą różnorodność technik przędzenia, w których wykorzystuje się przędze wysokoelastyczne, nie jest możliwe proste zakwalifikowanie takich przędz jako przędze rdzeniowe. Przędze wysokoelastyczne mogą być wytwarzane techniką: oplatania (owijania), oprzędzania, skręcania, czy sczepiania pneumatycznego. Niektóre przędze, mimo ułożonego w środku włókna elastanowego, nie są przędzami rdzeniowymi i trzeba zakwalifikować je do grupy przędz oplatanych (owijanych). Zasadnicze znaczenie ma tu technika wytwarzania przędzy oraz rodzaj zastosowanych włókien. Istnieje konieczność ustalenia pewnych zasad, którymi należy się kierować przy ustalaniu rdzeniowości przędz elastomerowych. 2. Przedmiot badań Przedmiotem badań były dwie przędze określone przez producenta jako przędze elastomerowe o następujących oznaczeniach: 1. 4020-10, M20N08, 4 4 / 2 2 / 1 0 , PA6 6 , t e x t , 1400 tpm, Z, 2. 2040-36, M40N08, 2 2 / 4 4 / 3 6 , PA6 6 , t e x t , 600 tpm, S. Dla ułatwienia opisu przędzę nr 1 oznaczono jako przędzę A, natomiast przędzę nr 2 - jako przędzę B. Przędze zostały nawinięte w postaci nawojów cylindryczno- -stożkowych na cewkach cylindrycznych. Średnice obu nawojów: ok. 130 mm. Wysokości nawojów: ok. 260 mm i 290 mm. Wewnątrz cewek umieszczone były oznaczenia j.w. Producent nie określił, czy przedstawione do analizy przędze są przędzami rdzeniowymi, czy oplatanymi (owijanymi). 3. Cel [...]

Analiza warunków środowiska pracy (ciśnienie akustyczne) maszyn przędzalniczych DOI:10.15199/60.2017.02.2


  The sound pressure level is one of the parameters defining the conditions of the working environment. When assessing these conditions it should also take into account the intensity of light, air temperature and relative humidity. Proper diagnosis of the threats that cause abnormal values of these parameters is a prerequisite for the selection of appropriate methods of protection against the effects of these hazards. The spinning mills high sound pressure levels caused by machines, causes disruption of acoustic comfort and forces to use tools to protect hearing. Keywords: acoustic pressure, noise, noise protection, spinning machine 1. Wstęp Zagadnienie hałasu (ciśnienie akustyczne) to jedno z podstawowych problemów bezpieczeństwa pracy, z jakimi wciąż borykają się pracodawcy. Występujące na stanowiskach pracy drgania oraz hałas - mimo rozwoju maszyn - w dalszym ciągu są uciążliwe dla pracowników. Obecnie hałas jest zjawiskiem powszechnie występującym w otoczeniu człowieka. Jest on obecny we wszystkich rodzajach środowiska ludzkiego i ma niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, utrudnia wypoczynek i regenerację sił, zmniejsza efektywność pracy ludzkiej i zwiększa prawdopodobieństwo wypadków przy pracy. Skutkiem długotrwałego oddziaływania hałasu na organizm człowieka jest pogorszenie się słuchu lub, w skrajnym przypadku, całkowita głuchota [3, 5]. Na co dzień dookoła występuje niezliczona liczba źródeł hałasu. Maszyny i urządzenia są źródłami hałasu nie tylko na stanowiskach pracy, ale także w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Celem pracy było przybliżenie pojęć i zależności fizycznych charakteryzujących dźwięk oraz analiza zależności psychofizycznych związanych z zagadnieniem hałasu. Przedstawiono główne źródła hałasu oraz zasady jego minimalizacji w celu ochrony zdrowia pracowników. Zostały omówione również zagrożenia wynikające z oddziaływania hałasu na organizm człowieka. W pracy zaprezentowane został[...]

 Strona 1