Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Anna Jechna"

Technika w kulturze Polski DOI:


  Technika w kulturze Polski Fot. 1. Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes FSNT- -NOT, wita uczestników konferencji (Foto: J.M. Kowalski) Fot. 2. Dr inż. Piotr Szymczak, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, odpowiada na pytanie, czy możliwy jest świat bez elektryków (Foto: J.M. Kowalski) 94/11(2015) 1905 na rozwój cywilizacji, (ii) doc. inż. Tadeuszu Sołtyku, wybitnym konstruktorze samolotów, m.in. TS-9 Junak 3, TS-8 Bies i TS-11 Iskra, oraz (iii) Janie Czochralskim, metaloznawcy, który opracował metody pomiaru szybkości krystalizacji oraz sposób krystalizacji przez wyciąganie ze stopu. Jak pisała o nim jego córka myślą przewodnią jego działań była Ojczyzna ponad wszystko. O Niej myślał, dla Niej pracował, dla Niej zdobył sławę i dla Niej tyle cierpiał. O nowoczesnych technologiach w lotnictwie mówił prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, zastępca dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Podkreślił, że w Polsce jest wiele możliwości technicznych i przedstawił kilka projektów z zakresu (i) cyfrowej awioniki (nahełmowy system wyświ[...]

Młodzi dla Techniki 2015 DOI:


  W dniach 5-6 listopada 2015 r. w Płocku odbyła się druga, tym razem międzynarodowa Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Naukowców "Młodzi dla Techniki 2015". Jej organizatorem był Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wydziałem Geodezji i Kartografii PW oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a także z kołami naukowymi PW "Konstruktor" i "Rotor" oraz z "Płockim Naukowym Kołem Chemików". Impreza stanowiła część obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, a patronowali jej Jego Magnificencja prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka. Konferencja "Młodzi dla Techniki" to impreza dedykowana młodym pracownikom naukowym uczelni technicznych w Polsce i za granicą (impreza wzbudziła zainteresowanie badaczy z Czech, Węgier, Białorusi i Algierii), a także słuchaczom studiów doktoranckich, studentom oraz członkom kół naukowych. Jej organizatorzy są otwarci zarówno na osoby prowadzące badania naukowe od lat, jak również na tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i obejmowała zagadnienia z dziedziny budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska, technologii chemicznej, inżynierii mechanicznej i materiałowej. W tym roku program wzbogacono o zagadnienia związane z geodezją i technologią geoinformacyjną oraz energetyką. Na Konferencję zgłoszono ponad 140 opracowań. Komitet Naukowy zakwalifikował do druku i prezentacji 97 prac, z których 52 zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma Applied Mechanics & Materials, a pozostałe ujęto w wydawnictwie monograficznym Wybrane problemy techniki. W Materiałach Konferencyjnych organizatorzy przekazali także streszczenia nadesłane przez uczestników Konferencji. Przesłane referaty objęły szeroki i bardzo różnorodny zakres tematów, począ[...]

Przemysł chemiczny - wyzwania i bariery DOI:


  W dniach 25-27 listopada 2015 r. w DW Jawor w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna z cyklu Restrukturyzacja Przemysłu Chemicznego w Polsce pt. "Przemysł chemiczny - wyzwania i bariery", zorganizowana przez Zarząd Oddziału Gliwice Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, wspólnie z Zarządem Głównym SITPChem przy współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego i Radą Miejską Federacji SNT NOT Gliwice. Patronat honorowy nad Konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki. Uczestników Konferencji powitał Pan Jerzy Kropiwnicki, sekretarz generalny ZG SITPChem, który następnie przewodniczył I sesji obrad. Pan prof. Jacek Kijeński, prezes ZG SITPChem, dokonał oficjalnego otwarcia Konferencji i wyraził nadzieję, że będzie ona doskonałą okazją do wymiany myśli i doświadczeń, zarówno podczas obrad, jak i w czasie rozmów w kuluarach. W części oficjalnej odbyło się także uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień laureatom konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny chemii. Obradujące 3 listopada 2015 r. Jury Konkursu I nagrodę przyznało Panu Mateuszowi Szulowi z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej za pracę pt. "Badania optymalnych warunków zgazowania SRF", napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Krzysztofa Piotrowskiego. II nagrodę przyznano Pani Annie Kalickiej z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. "Wytwarzanie łaciatych otoczek koloidalnych i ich zastosowania w farmacji", napisaną pod kierunkiem dr. Zbigniewa J. Rozynka i dr. hab. Jarosława Żygierewicza, a III nagrodę przyznano ex equo Pani Aleksandrze Matusiak z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej za pracę pt. "Zastosowanie metody TOF-SIMS do analizy wybranych substancji odurzających", napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Iwony Szynkowskiej, prof. PŁ, oraz Pani Agnieszce Wojtkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej za pracę pt. "[...]

Konference - 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab DOI:


  W dniach 12-14 kwietnia br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie odbyły się 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Podczas tych Targów 140 wystawców z Chin, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch zaprezentowało innowacyjną ofertę rozwiązań niezbędnych do pracy w laboratoriach w sektorze analityki chemicznej, biotechnologii i Life Science, metrologii i kontroli jakości, diagnostyki laboratoryjnej, nanotechnologii, materiałoznawstwa oraz techniki kryminalistycznej. W ciągu 3 dni Targi odwiedziło niemal 6000 osób. Była to wyjątkowa okazja dla profesjonalistów w branży laboratoryjnej i kryminalistycznej do rozmów, wymiany doświadczeń i spotkania z autorytetami z czołowych jednostek akademickich i instytucji państwowych. Podczas otwarcia Pani Urszula Potęga, prezes zarządu MT Targi Polska, organizatora Targów, powitała wszystkich zgromadzonych gości, wystawców oraz zwiedzających i krótko opowiedziała o tegorocznej edycji, która osiągnęła właśnie pełnoletniość. Oficjalnego otwarcia dokonał prof. dr hab. Leszek Sirko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który w imieniu Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podziękował za zaproszenie i podkreślił jak ważne jest zacieśnianie współpracy między nauką i przemysłem. Zaznaczył, że MNiSW podejmuje działania, aby upraszczać przepisy i wspiera wszelkie inicjatywy, które mogą taką współpracę ułatwiać. Prof. dr hab. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, w swoim przemó[...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE Prof. dr hab. inż. Józef Hurwic (1911-2016) DOI:


  W dniu 27 lipca 2016 r., przeżywszy 105 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Józef Hurwic, polski fizykochemik i popularyzator nauki. Prof. Józef Hurwic urodził się 23 maja 1911 r. w Warszawie. W 1939 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Od 1933 r. pracował jako młodszy asystent Stanisława Kalinowskiego w Zakładzie Fizyki, gdzie zajmował się badaniami spektrograficznymi i właściwościami dielektrycznymi substancji. W czasie II Wojny Światowej przebywał w ZSRR, od 1940 r. we Lwowie, gdzie pracował jako redaktor w Państwowym Wydawnictwie Mniejszości Narodowych Ukrainy. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej został ewakuowany do Kijowa i jako ochotnik wstąpił do Armii Czerwonej. Po kilku miesiącach został wcielony do batalionu pracy i po[...]

 Strona 1