Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz WRÓBEL"

Analiza odporności erozyjnej materiałów spiekanych na bazie stali X2CrNi18-9 wykonanych różnymi technikami DOI:10.15199/24.2016.5.9


  Celem pracy było określenie wpływu zastosowanej technologii na własności erozyjne materiałów spiekanych na bazie stali X2CrNi18-9. W pracy analizie poddano dwa procesy: prasowanie izostatyczne na gorąco oraz spiekanie w głębokiej próżni. Do badań wykonano dwa komplety spieków o zmiennej zawartości węglika krzemu w zakresie 0-5%. Do badań erozyjnych wykorzystano stanowisko zaprojektowane w Politechnice Częstochowskiej. The aim of paper was to determine the influence of used technology on the erosive resistance of X2CrNi18-9 base sintered materials. In the work the processes of the high temperature isostatic pressing and sintering in a deep vacuum were analysed. For the erosion tests two sets of samples with variant SiC content in range 0-5% were made. To the erosive resistance analysis was used the designed in Czestochowa University of Technology device. Key words: stainless steel, sintering, HIP, erosive resistance Słowa kluczowe: stal nierdzewna, spiekanie, HIP, odporność erozyjna.Wprowadzenie. Dynamiczny rozwój techniki, jak również rosnące wymagania dotyczące opracowywanych materiałów pociągają za sobą potrzebę poszukiwania nowych, często alternatywnych sposobów wytwarzania. Metalurgia proszków jest dziedziną dającą niezwykle wiele możliwości i dróg rozwoju technologii. Nowoczesne materiały kompozytowe często wymagają łączenia ze sobą materiałów o całkowicie odmiennych właściwościach. Połączenie często całkowicie odmiennych materiałów oraz odpowiednich technologii wykonawczych daje najlepsze efekty [3]. Wśród materiałów wykonywanych w technologii metalurgii proszków ważną grupę stanowią materiały o zwiększonej odporności erozyjnej. [...]

 Strona 1