Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech WYSOCKI"

The influence of control strategy choice on effectiveness of reactive power compensation in distribution network

Czytaj za darmo! »

Kompensacja mocy biernej to jedna z podstawowych metod poprawy warunków pracy sieci elektroenergetycznej. Zastosowanie tej metody przyczynia się do zwiększenia zdolności przesyłu mocy czynnej. Prawidłowo stosowana kompensacja mocy biernej skutkuje poprawą warunków napięciowych w sieci elektroenergetycznej a także zmniejszeniem przesyłowych strat mocy czynnej. W artykule przedstawiono wszechstronną analizę skuteczności kompensacji mocy biernej pod kątem strat mocy w sieci dystrybucyjnej, w zależności od przyjętego kryterium sterowania. (Wpływ wyboru strategii sterowania na skuteczność kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej). Abstract. Reactive Power compensation is the one of the basic methods of improvement of power network operating conditions. Application of this method contributes to transmission capacity improvement of active power. Correctly applied compensation of reactive power leads to improvement of voltage conditions in the power network and reduction of power losses transmission. Following paper describes the effectiveness of reactive power compensation as its influence on the transmission power losses level in distribution network depending on control strategy. The influence of control strategy choice on effectiveness of reactive power compensation in distribution network. Słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, straty mocy czynnej, elektroenergetyczna sieć rozdzielcza. Keywords: reactive power compensation, active power losses, distribution network. Introduction This study aims to review the issue of reactive power flow which is one of the major concerns in the power transmission and distribution networks [1-7]. Reactive power flow is adversely affecting the electrical power quality. The solution is reactive power compensation, which is also one of the major methods to reduce power losses. Due to the fast development of new technologies (e.g. DFACTS), such analysis gives an opportunity to find [...]

 Strona 1