Wyniki 1-10 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy MIZERACZYK"

Zastosowanie matryc DMD do bezpośredniego naświetlania obrazu ścieżek elektrycznych o wysokiej gęstości upakowania na płytkach drukowanych

Czytaj za darmo! »

Dzisiejszy przemysł elektroniczny wymaga mniejszych, lżejszych, tańszych i bardziej złożonych (szybka transmisja informacji) płytek drukowanych. Zwiększające się zapotrzebowanie na płytki drukowane o coraz większej gęstości upakowania wymaga nowych, dokładniejszych i szybkich technologii ich wytwarzania. Aby sprostać tym wymaganiom, konieczne jest opracowywanie nowych sposobów tworzenia moza[...]

Urządzenie do laserowej mikroobróbki materiałów

Czytaj za darmo! »

Na świecie stosowanie mikroobróbki laserowej staje się coraz powszechniejsze, przyczyniając się do szybkiego rozwoju wysokozaawansowanych technologii. W Polsce mikroobróbka laserowa nie jest praktycznie stosowana z powodu braku odpowiednich urządzeń. Niniejszy artykuł przedstawia laserowe urządzenie do mikroobróbki materiałów przystosowane do wykonywania szablonów do nakładania pasty lutownicze[...]

Laser Direct Imaging system for high density interconnects on PCB

Czytaj za darmo! »

The increasing demands for miniaturization and better functionality of electronic components and devices have a significant effect on the requirements facing the printed circuit board (PCB) industry. This article shows an alternative method for creating electric circuit patterns on PCB in high density interconnects technology. In this article a prototype system for laser direct imaging as well a[...]

Microwave discharge generator operated at high gas flow rate

Czytaj za darmo! »

In this paper, atmospheric pressure microwave discharge generator used for producing the non-thermal plasmas for gas treatment (e.g. reforming of hydrocarbons to produce hydrogen) is presented. New type of microwave discharge generator (MDG), i.e. a waveguide-based (nozzleless) cylinder-type MDG is described. The important advantages of the presented MDG are stable operation in various gases at [...]

Microwave microplasma generator based on coaxial line

Czytaj za darmo! »

The microwave microplasma generator is a device used to produce small non-thermal plasma at atmospheric pressure. In our experiment the microplasma is generated by using 2.45 GHz microwaves at powers between 4 W to 80 W and argon as the working gas. The length and diameter of plasma jet is 1.5-14 mm and 0.5-1.5 mm, respectively. One of the application of the microwave microplasma generator is th[...]

Laserowa metoda odwzorowania schematu połączeń obwodów elektrycznych o wysokiej gęstości upakowania na płytkach drukowanych

Czytaj za darmo! »

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie naświetlania schematów połączeń elektrycznych konwencjonalną metodą fotolitografii wskazują, iż próby wykonania ścieżek elektrycznych o szerokościach i odstępach pomiędzy nimi poniżej 120 µm w warstwie miedzi na płytkach drukowanych (PCB - Printed Circuit Board) kończą się niepomyślnie ze powodu dramatycznego wzrostu liczby braków. Z analizy przyc[...]

Production of hydrogen via methane conversion using microwave plasma source with CO2 or CH4 swirl

Czytaj za darmo! »

In this paper, results of hydrogen production via methane conversion in the atmospheric pressure microwave plasma with CO2 or CH4 swirl are presented. A waveguide-based nozzleless cylinder-type microwave plasma source (MPS) with gas swirl was used to convert methane into hydrogen. The plasma generation was stabilized by a gas swirl having a flow rate of 50 l/min (when CO2 was used) or 87.5 l/min (when CH4 was used). The methane flow rate was 175 l/min or 87.5 l/min. The absorbed microwave power was varied in the range 1500-5000 W. The methane conversion degree and the energetic hydrogen mass yield were highest when methane was used as swirl and was 99.88% and 577 g [H2] per kWh of microwave energy absorbed by the plasma, respectively. These parameters are better than our previous resu[...]

Optymalizacja transferu energii w mikrofalowym generatorze plazmy zasilanym falowodowo

Czytaj za darmo! »

W celu optymalizacji mikrofalowego generatora plazmy zasilanego falowodowo wykorzystywanego do produkcji wodoru zbadano wpływ koncentracji elektronów w plazmie i wysokości obniżonej sekcji falowodu h na charakterystyki strojenia tego generatora. Wysokość h dobrano tak, by generator pracował efektywnie i stabilnie w dużym zakresie zmian koncentracji elektronów. Charakterystyki strojenia otrzymane numerycznie dla optymalnej wysokości 10 mm porównano z wynikami eksperymentu uzyskując bardzo dobrą zgodność. Abstract. To optimize a waveguide-based microwave plasma source for hydrogen production the influence of electron concentration in the plasma and the height h of the reduced-height waveguide section on tuning characteristics has been examined. The optimal height has been chosen so that the plasma source worked efficiently and stably in a wide range of electron concentration. The tuning characteristics obtained numerically for the optimal height 10 mm were compared with experimental ones. A very good agreement has been found. (Optimization a waveguide-based microwave plasma source for hydrogen production) Słowa kluczowe: generatory plazmy, wyładowania mikrofalowe, charakterystyki strojenia, produkcja wodoru. Keywords: plasma sources, microwave discharges, tuning characteristics, hydrogen production. Wstęp Wyładowania mikrofalowe jako źródło plazmy znajdują zastosowanie w spektroskopii, do obróbki powierzchni, wywarzania nanorurek węglowych, sterylizacji oraz do obróbki gazów [1]. W ostatnich latach zaczęto stosować wyładowania mikrofalowe do produkcji wodoru [2, 3]. W pracy [4] wykazano, że szczególnie obiecujący pod względem wydajności oraz kosztów produkcji wodoru metodą reformingu metanu w małej skali jest generator plazmy z dużym przepływem gazu, zasilany falowodowo. Jest to generator pracujący na częstotliwości f = 2,45 GHz, zbudowany na standardowym falowodzie prostokątnym WR430, w którym jedynym elementem strojącym jest zwierak[...]

Urządzenie mikrofalowe do generacji płaszczyzny plazmowej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule prezentowane jest nowe urządzenie mikrofalowe pracujące na częstotliwości 2,45 GHz, które służy do wytwarzania płaszczyzny plazmowej. Unikalny kształt generowanej płaszczyzny plazmowej jest bardzo dogodny do obróbki powierzchni, a więc atrakcyjny dla zastosowań w przemyśle. Prezentowany mikrofalowy generator płaszczyzny plazmowej jest urządzeniem wytwarzającym plazmę nietermiczną w argonie pod ciśnieniem atmosferycznym. Abstract. In this paper, a new microwave device operated at 2.45 GHz for generation of plasma sheet is presented. The unique shape of generated plasma sheet is very convenient for surface treatment, thus it is attractive for industry. Presented microwave generator of plasma sheet produces non-thermal plasma in argon at atmospheric pressure. (Microwave device for generation of plasma sheet). Słowa kluczowe: płaszczyzna plazmowa, mikrofalowy generator płaszczyzny plazmowej, plazma nietermiczna, obróbka powierzchni. Keywords: plasma sheet, microwave generator of plasma sheet, non-thermal plasma, surface treatment. Wprowadzenie Przemysł zainteresowany jest tanim mikrofalowym urządzeniem plazmowym do obróbki elementów plastykowych i metalowych, np. powierzchni elementów stosowanych w pojazdach. Obrabiany plazmowo materiał zmienia właściwości fizyczne. Preferowana jest plazma o umiarkowanej temperaturze (400-800°C) w formie cienkiej "płaszczyzny" o długości kilku lub kilkunastu centymetrów. Dotychczasowe urządzenia plazmowe do obróbki powierzchni pracujące głównie w zakresie częstotliwości radiowych są kosztowne. Wytwarzają one plazmę o niepraktycznym kształcie. Inną ich wadą jest to, że wytwarzają plazmę pod obniżonym ciśnieniem, co dodatkowo zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Przemysł zainteresowany jest obniżeniem kosztów procesu obróbki powierzchni. W tym przypadku jedną z metod obniżenia kosztów jest zastosowanie mikrofal o częstotliwości 2,45 GHz do wytwarzania plazmy pod ciśnieni[...]

Mikrofalowy generator mikrowyładowania w azocie

Czytaj za darmo! »

Prezentowany mikrofalowy generator mikroplazmy jest urządzeniem wytwarzającym plazmę pod ciśnieniem atmosferycznym. Mikroplazma w tym przypadku wzbudzana jest mikrofalami o częstotliwości 2,45 GHz i mocy od 40 W do 300 W. Jako gaz roboczy zastosowano azot. Długość i szerokość płomienia plazmy wynosi odpowiednio 1,5-25 mm i 1,5-10 mm. Jednym z możliwych zastosowań generatora mikroplazmy jest oczyszczanie i aktywacja materiałów. Abstract. The microwave microplasma generator is a device used to produce small non-thermal plasma at atmospheric pressure. In our experiment the microplasma is generated by using 2,45 GHz microwaves at powers between 40 W to 300 W and nitrogen as the working gas. The length and diameter of plasma jet is 1,5-25 mm and 1,5-10 mm, respectively. One of the application of the microwave microplasma generator is the tissue and material treatment. (Microwave microplasma generator operated at atmospheric pressure nitrogen). Słowa kluczowe: mikroplazma, plazma generowana mikrofalowo, generator plazmy, mikrowyładowanie pod ciśnieniem atmosferycznym. Keywords: microplasma, microwave plasma, plasma generator, atmospheric microdischarge. Wstęp Plazma, czyli zjonizowany gaz składa się z dodatnio lub ujemnie naładowanych jonów, elektronów oraz cząstek obojętnych. Dzisiejsze czasy cechuje powszechne dążenie do miniaturyzacji. Także w technice plazmowej występuje spore zainteresowanie plazmą o małych rozmiarach rzędu od μm do mm, zwanej mikroplazmą. Podyktowane jest to ekonomicznością wytworzenia i eksploatacji urządzeń oraz ich funkcjonalnością. Rozwój generatorów mikroplazmy pracujących pod ciśnieniem atmosferycznym jest jednym z trendów w inżynierii plazmowej. Mikroplazma pod ciśnieniem atmosferycznym wytwarzana jest głównie dla zastosowań technologicznych takich jak destrukcja szkodliwych gazów, spawanie, modyfikacja powierzchni (proces czyszczenia płytek drukowanych lub powierzchni silikonowych) [1-3], źródła promi[...]

 Strona 1  Następna strona »