Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF GŁUSZEK"

Powłoki ceramiczne SiO2-Al2O3 otrzymywane metodą zol-żel na powierzchni tytanu eksponowane w roztworze sztucznej krwi

Czytaj za darmo! »

Metodą zol-żel otrzymano trójwarstwowe powłoki ochronne SiO2-Al2O3 na tytanie, spiekane w temperaturze 200oC. Powłoki ceramiczne osadzano metodą zanurzeniową z zolu, w którym prekursorem był tetraetoksysilan (TEOS) oraz tri-sec-butanolan glinu (TBA). Próbki eksponowano w roztworze sztucznej krwi odpowiednio: 10 minut, 7 oraz 14 dni. Na podstawie badań potencjodynamicznych wyznaczano: potencjał korozyjny (E’); gęstość prądu przy potencjale -750 mVNEK (iE=-750mV, obszar katodowy); potencjał przejścia katodowo-anodowego (EK-A); opór polaryzacyjny (Rp); gęstość prądu korozyjnego (io) oraz przepuszczalność powłok (P). Stwierdzono, że otrzymane powłoki SiO2-Al2O3 spełniają funkcję ochronną podłoża tytanu, a także stanowią warstwę aktywnej bioceramiki, na której osadza się hydroksy[...]

Monolityczne katalizatory na nośnikach metalicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane monolityczne katalizatory na nośTabela 1. Właściwości form nośników katalizatorów nikach metalicznych, opracowane w Zakładzie Inżynierii Powierzchni i Katalizy Politechniki Wrocławskiej. Katalizatory te są stosowane w krajowym przemyśle samochodowym, transporcie miejskim oraz podczas usuwania tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów z przemysłowych gazów odlotowych. [...]

 Strona 1