Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Maria Łukowa"

MINIMALIZACJA INTERFERENCJI W SYSTEMACH 5G Z KSZTAŁTOWANIEM WIĄZKI DOI:10.15199/59.2019.6.42


  1. WSTĘP Głównym celem systemów nowej generacji komunikacji mobilnej 5G jest sprostanie nieustannie rosnącym wymaganiom co do pojemności sieci, przepływności danych oraz minimalizacji opóźnień. Tak więc systemy 5G powinny opierać się na elastycznym interfejsie radiowym, który sprosta wymaganiom jakościowym wszystkich użytkowników. Elastyczny dupleks z podziału czasu (ang. Time Division Duplex, TDD) jest kluczową technologią pozwalającą na wydajne zarządzanie zasobami radiowymi w łączu w górę (ang. Uplink, UL) oraz w łączu w dół (ang. Downlink, DL) w zależności od bieżących zapotrzebowań użytkowników. Ponadto, w celu zwiększenia pojemności sieci, przyszłe systemy komórkowe będą składały się z małych i gęsto rozmieszczonych komórek radiowych. Jednakże zarówno elastyczna transmisja TDD jak i małe odległości pomiędzy stacjami bazowymi mogą prowadzić do asymetrii w ruchu w łączu w górę i w dół pomiędzy sąsiednimi komórkami przyczyniając się do wzrostu interferencji w systemie. Szczególnie szkodliwe w tym przypadku są interferencje wynikające z transmisji w przeciwnych kierunkach, tzw. interferencje krzyżowe. Istotnym elementem mającym bezpośredni wpływ na występowanie interferencji w systemie są metody przydziału zasobów radiowych (ang. Radio Resource Management, RRM) przez dedykowany układ planowania, tzw. “scheduler". Funkcjonalność tego układu może być zlokalizowana w indywidualnych stacjach radiowych jak i w centralnej jednostce koordynującej wiele stacji bazowych. W celu minimalizacji zakłóceń możliwe jest zastosowanie międzykomórkowej koordynacji transmisji oraz wykorzystanie zaawansowanych odbiorników radiowych [1]. Literatura dotycząca tej dziedziny obszernie traktuje o korzyściach płynących z zastosowania zaawansowanych odbiorników z możliwością redukcji szkodliwego wpływu sygnałów zakłócających (ang. Interference Rejection Combining, IRC) oraz odbiorników wykorzystujących sukcesywne anulowanie interferencji [...]

 Strona 1