Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Aigul ISKAKOVA"

Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu DOI:10.12915/pe.2014.03.045

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of experiments on the relationship between parameters of modulated control signal and gas injectors’ closing time. The experiments were conducted in a test-bed supplied with constant pressure. The modulated control signal was of constant duration, variable duty cycle and variable frequency. The authors prove that reduction of duty cycle causes reduction of injector’s closing time. However, frequency of the signal has no effect on closing time. (Experiments on the effect of control signal duty cycle on pulse gas injector closing time). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu parametrów sygnału sterującego (sygnału modulowanego) na czas wyłączania impulsowych wtryskiwaczy gazu. Badania przeprowadzono na stanowisku sprężarkowym przy stałym ciśnieniu zasilania i czasie trwania impulsu sterującego a zmiennym wypełnieniu i zmiennej częstotliwości sygnału modulowanego. Wykazano, że zmniejszenie wypełnienia sygnału modulowanego powoduje skrócenie czasu wyłączania. Jednocześnie wykazano, że częstotliwość sygnału modulowanego nie wpływa na czas wyłączania. Keywords: experimental studies, PWM, duty cycle, gas injector, closing time, internal combustion engine. Słowa kluczowe: badania eksperymentalne, sterowanie modulowane, wypełnienie sygnału, wtryskiwacz gazowy, czas wyłączania, silnik spalinowy. doi:10.12915/pe.2014.03.45 Wprowadzenie Silniki spalinowe nadal stanowią podstawę napędu pojazdów samochodowych. Ze względów ekologicznych rozwoju silników spalinowych obecnie jest skierowany na obniżanie emisji dwutlenku węgla [1, 2]. Prace badawcze prowadzone są w dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczy zwiększenia sprawności silników a drugi stosowania paliw o zmniejszonej zawartości węgla [3, 4]. Zamiast paliw wysokowęglowych (takich jak benzyna i olej napędowy) wprowadzane są paliwa o znacznie mniejszej zawartości węgla głównie: propan-butan (LPG), metan (CNG) czy wodór.[...]

Biomass co-combustion characterization based on analysis of image sequence DOI:10.12915/pe.2014.03.051

Czytaj za darmo! »

This paper presents investigations of flame using imaging techniques obtained for different states of combustion process. Laboratory tests were carried out with different settings of secondary air flow and thermal power for different fuel mixtures that contained 10%, and 30% of biomass. Flame shape parameters as centre of gravity and area was determined for grayscale regions that were determined for each frame with Otsu’s thresholding method. The mentioned parameters were accessed taking into account their potential use in combustion process diagnostics. Streszczenie. Artykuł przedstawia badania płomienia z wykorzystaniem technik wizyjnych dla różnych stanów procesu spalania. Testy laboratoryjne zostały przeprowadzone przy różnych ustawieniach przepływu powietrza drugiego i mocy dla mieszanin paliwa zawierającego 10% i 30% biomasy. Parametry obszaru płomienia jak środek ciężkości i pole powierzchni poddane ocenie pod względem ich potencjalnego wykorzystanie w diagnostyce procesu spalania. (Charakteryzowanie procesu współspalania biomasy z wykorzystaniem sekwencji obrazu). Keywords: biomass co-combustion, processes diagnosis, image processing. Słowa kluczowe: współspalanie biomasy, diagnostyka procesu, przetwarzanie obrazu. doi:10.12915/pe.2014.03.51 Introduction The European Union have expressed that policy by endorsement a firm commitment of individual countries to reduce greenhouse gases by at least 20% by 2020, in comparison with the 1990 level. The package, known as “3x20", includes CO2 emissions reduction by 20%, energy consumption drop by 20% and increase in the renewable energy share the EU up to 20% (from the current 8.5%) by the year 2020. Achieving these objectives of the climate and energy package requires development and implementation of low carbon technologies. Co-firing of coal and biomass is inexpensive and one the easiest way of use renewable energy source for the existing combustion facilities could be [...]

Improving the way of determination substances thermal physical characteristics by direct heating thermistor method DOI:10.15199/48.2019.04.21

Czytaj za darmo! »

When determining the coefficient of thermal conductivity by direct heating thermistor method there is an error of calculation, the value of which depends on the method by determining the coefficient of thermal conductivity. This problem can be solved by optimal and accurate determination of the calibration coefficients used in the calculations. In this work has been carried out the research of errors occurring in the application of known methods and proposed a new method for determining the thermal conductivity of substances to improve the accuracy of their measurement. Formulation of the problem The purpose of this work is to research the error of measurement for existing methods for the determination of thermophysical characteristics (TPC) measured by the direct heating thermistor method to increase the measurement accuracy by choosing the optimal method of mathematical calculations for the thermal conductivity of substances under study by measuring the temperature of the thermistor's heating during it`s heating under the action of electric current. Main research material The essence of the direct heating thermistor method is to use the phenomenon of it`s self-heating due to flow through it of electric current. The temperature of the selfheating thermistor will depend on the environment in which it is located, that is, from the TPC of the research substance, which the thermistor has a thermal contact with. For an ideal model of a thermistor sensor in the ball form with radius r with ideal thermal conductivity, provided that the thermistor is surrounded by the research material, the coefficient of thermal conductivity is determined by the formula [1]: (1) r T Pt     4 where λ - thermal conductivity coefficient of the investigated material, W/(m·K); Pt - thermistor power, W; r - radius of the head of the thermistor, m; ΔT - temperature of the thermistor, оi[...]

 Strona 1