Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Starosolski"

Krajowe systemy uprzemysłowionej zabudowy mieszkaniowej

Czytaj za darmo! »

Warunki zewnętrzne, przede wszystkim brak rąk do pracy, powodują istotny wzrost zainteresowania wykonawców uprzemysłowieniem budownictwa mieszkaniowego. Istniejące moce produkcyjne są wykorzystywane i co istotne, zwiększane. Przegląd systemów uprzemysłowionych stosowanych do wznoszenia budynków mieszkalnych, zaprezentowany w artykule, zawiera jedynie wycinek produkcji krajowej. Wynika [...]

Współczesne zalecenia dotyczące stropów z żelbetowych płyt kanałowych

Czytaj za darmo! »

Obliczając i konstruując stropy z żelbetowych płyt kanałowych, mamy obecnie do dyspozycji znajdujące się w katalogu Norm Polskich dwie europejskie normy przedmiotowe PN-EN1168:2007 Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe i PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych, związane bezpośrednio z Eurokodem2 PN-EN1992-1-1:2005 (org.) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z be[...]

Oddziaływania wyjątkowe na obiekty żelbetowe w świetle współczesnych ustaleń normowych

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo elementów i ustrojów wiążemy zawsze z zapewnieniem przejęcia obciążeń obliczeniowych w stanie granicznym nośności (SGN). Jednakże, mówiąc o stanie granicznym nośności, powinniśmy rozważać każdorazowo niezależne zabezpieczenie przed zniszczeniem: - przekroju; - elementu; - ustroju. 1. Obliczeniowo zabezpieczamy się zwykle przed zniszczeniem przekroju w sytuacjach standa[...]

Projektowanie konstrukcji kubaturowych z uwagi na obciążenia wyjątkowe

Czytaj za darmo! »

Przystępując obecnie do projektowania, w szczególności dużych obiektów, konieczne jest uwzględnienie, obok zagadnień standardowych (stany nośności i użytkowalności), także sytuacji wyjątkowych. Zagadnieniomtympoświęcona jest PN-EN 1991-1-7: 2006 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1 - 7. Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe. W artykule "Oddziaływania wyjątkowe na obiekty [...]

 Strona 1