Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA MOREL"

TEORETYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA PROCESU WALCOWANIA PRĘTÓW ALUMINIOWYCH W TRÓJWALCOWEJ WALCARCE SKOŚNEJ


  W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych oraz doświadczalnych procesu walcowania prętów aluminiowych ze stopu aluminium 1050A o średnicy 19 mm w trójwalcowej walcarce skośnej. Proces walcowania prętów aluminiowych w trójwalcowej walcarce skośnej przeprowadzono w dwóch przepustach, przy temperaturze otoczenia. Badania teoretyczne wykonano stosując program komputerowy Forge2011®. Na podstawie wyników badań teoretycznych określono rozkłady odkształceń, naprężeń oraz temperatury podczas procesu walcowania prętów aluminiowych. W celu weryfikacji poprawności badań teoretycznych przeprowadzono walcowanie prętów aluminiowych na walcarce skośnej RSP 40/14. Z gotowych prętów pobrano templety, których kształt porównano z wynikami badań teoretycznych, odwalcowane pręty charakteryzowały się małą owalnością oraz prostoliniowością. Słowa kluczowe: trójwalcowa walcarka skośna, walcowanie prętów okrągłych, modelowanie numeryczne, walcowanie aluminium Mgr inż. Agnieszka Morel, dr hab. inż. Sebastian Mróz, prof. PCz., dr inż. Andrzej Stefanik, dr inż. Piotr Szota, prof. dr hab. Henryk Dyja — Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa. e-mail: stefanik@wip.pcz.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 794÷798 795 THEORETICAL-EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE ALUMINUM BARS ROLLING PROCESS ON THREE-HIGH SKEW ROLLING MILL In this paper presents the results of theoretical and experimental analysis of the aluminum 1050A ∅ 19 mm round bars in three-high skew rolling mill rolling process were presented. The rolling process of aluminum bars in three-high skew rolling mill was made in two pases, at ambient temperature. Theoretical studies were performed using a computer program Forge2011®. Based on the theoretical research the stress, strain and temperature distribution during the rolling process was determined. The results of the numerical analysis were compared to results obtained [...]

 Strona 1