Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Białas"

OCHRONA INFORMACJIW RADIOSTACJACH DEFINIOWANYCH PROGRAMOWO SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW MOBILNYCH DOI:10.15199/59.2019.6.33


  1. WSTĘP Głównym celem opracowania i budowy systemu łączności bezprzewodowej, będącego tematem tego artykułu, jest zapewnienie szerokopasmowej, bezpiecznej łączności dla jednostek mobilnych. Cel ten będzie osiągany z wykorzystaniem projektowanych, szerokopasmowych radiostacji definiowanych programowo (SDR), które umożliwiają tworzenie ad-hoc szkieletowych sieci IP (typu MANET) na potrzeby użytkowników pracujących w sieciach lokalnych na pojazdach. Radiostacje mogą być konfigurowane jako wielokanałowe, gdzie każdy kanał ma zaimplementowany, indywidualnie skonfigurowany zestaw oprogramowania definiującego tryby pracy w sieci radiowej i budowanej na jej bazie sieci łączności. Każda radiostacja SDR w projektowanym systemie jest wyposażona w dedykowany, sprzętowy moduł bezpieczeństwa (MB), który także umożliwia programową konfigurację jego trybów pracy. System łączności bezprzewodowej, przeznaczony dla użytkowników mobilnych, ma zapewniać wielopłaszczyznową ochronę informacji. W tym celu implementowane są mechanizmy ochrony transmisji, sieci i komunikacji (TRANSEC, NETSEC i COMSEC), realizowane z wykorzystaniem zaawansowanej kryptografii - algorytmów i protokołów kryptograficznych, a także dodatkowych funkcji ochrony cybernetycznej, elektromagnetycznej i antypenetracyjnej. W module bezpieczeństwa zastosowano potrójne mechanizmy kryptograficzne, dedykowane do wykorzystania w różnych domenach ochrony informacji, które mogą być wybierane w zależności od potrzeb na etapie planowania misji. Ważnym elementem projektowanego systemu jest podsystem zarządzania radiostacjami definiowanymi programowo i kryptografią. Zarządzanie radiostacjami ma za zadanie zaplanowanie systemu łączności przed misją, przydzielenie do poszczególnych radiostacji odpowiednich zestawów oprogramowania i wygenerowanie wymaganych do pracy danych konfiguracyjnych, a następnie monitorowanie i zarządzanie radiostacjami w trakcie misji oraz zbieranie doświadczeń [...]

 Strona 1