Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andreas Stumm"

Autoklawizowany beton komórkowy niezawierający cementu i siarczanów


  Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest wytwarzany najczęściej z naturalnych surowców, takich jak piasek, wapno palone, cement, siarczan wapnia (gips), woda oraz aluminium jako środek porotwórczy. Firma Xella w ramach swoich prac badawczych realizuje projekt, którego celemjest opracowanie rozwiązań technologicznych i procedur pozwalających na wytworzenie ABK o niskiej gęstości objętościowej w odlewach o objętości 5,4 m3, niezawierającego cementu ani siarczanów. Największym źródłem siarczanów w betonie komórkowym, oprócz cementu, jest czysty siarczan wapnia, dodawany do mieszaniny surowców w postaci gipsu lub anhydrytu w celu poprawienia jego właściwości. Zmniejszenie zawartości siarczanu wapnia w dotychczasowych recepturach prowadziło do zwiększenia skurczu i zmniejszenia wytrzymałości ABK na ściskanie. Ze względu na specyfikę spoiwa cementowego (jego powolne działanie), dotychczas nie ma możliwości zastosowania receptur niezawierających siarczanów w technologiach typu Durox, Hebel czy Ytong. Wyrastający zarób niezawierający cementu ani siarczanów wykazuje tendencję do zapadania się podczas wyjmowania z formy lub w trakcie procesu autoklawizacji (fotografia) i szczególnie trudno jest wytworzyć materiał o niskiej gęstości objętościowe[...]

 Strona 1