Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Hanna Fałtynowicz"

Activated carbons from waste Jatropha curcas L. shells Węgle aktywne z odpadowych łupin jatrofy przeczyszczającej (Jatropha curcas L.) DOI:10.15199/62.2015.7.17


  Jatropha curcas L. shells were 2-step carbonized at 600°C and activated with steam and CO2 or solid KOH to study the effect of temp., burn-off and KOH-to-char ratio on porous texture of the chars and activated C. The micropores contributed mainly to the total pores vol. (up to 94%). The chem. activation with KOH resulted in the highest sp. surface area (1974 m2/g). Zbadano przydatność odpadowych łupin nasiennych jatrofy przeczyszczającej (Jatropha curcas L.) jako surowca do preparatyki węgli aktywnych. Określono wpływ temperatury karbonizacji i fizykochemicznej aktywacji parą wodną na strukturę porowatą otrzymanych produktów, a także wpływ ubytku masy karbonizatu podczas aktywacji fizykochemicznej za pomocą H2O i CO2 oraz stosunku masy aktywatora (KOH) do masy karbonizatu w aktywacji chemicznej na rozwinięcie struktury kapilarnej otrzymanych węgli aktywnych. W badaniach sorpcyjnych scharakteryzowano objętość i powierzchnię porów surowca oraz produktów karbonizacji i aktywacji. Do największego rozwinięcia struktury porowatej karbonizatów prowadziła karbonizacja do temp. 600°C. Otrzymane węgle aktywne odznaczały się przeważającym udziałem mikroporów (do 94% objętości porów adsorpcyjnych), jedynie aktywacja parą wodną kształtowała więcej mezoporów (do 17%). W wyniku aktywacji chemicznej, przy stosunku masowym KOH:karbonizat jak 4:1, otrzymano węgiel aktywny o największej powierzchni właściwej (SBET = 1974 m2/g). Aktywacja fizykochemiczna, niezależnie od czynnika aktywującego, prowadziła do powstania materiałów o mniejszej objętości i powierzchni porów (maksymalnie 0,374 cm3/g i 832 m2/g po aktywacji CO2 w 700°C do 50-proc. ubytku masy). Za optymalne parametry aktywacji parą wodną uznano temp. 700°C i 50-proc. ubytek masy. Jatrofa przeczyszczająca (Jatropha curcas L.) jest jednym z ok. 170 znanych gatunków z rodzaju Jatropha należącego do rodziny wilczomleczowatych (Euphorbiaceae). Roślina ta pochodzi prawdopodobnie z A[...]

 Strona 1