Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Heizig"

Badania doświadczalne stalowych powłok walcowych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym


  Cienkościenne, stalowe powłoki walcowe stanowią główne elementy konstrukcji inżynierskich, takich jak zbiorniki, silosy, kominy i rurociągi. Charakteryzują się one wysokim wskaźnikiem r/t, gdzie r jest promieniem powłoki, t - grubością ścianki. Specyficzna geometria powoduje, że konstrukcje tego typu są szczególnie wrażliwe na ciśnienie zewnętrzne oraz imperfekcje geometryczne i mogą stracić stateczność przy względnie małej wartości obwodowych naprężeń ściskających. Silos i zbiornik uszkodzony wskutek działania podciśnienia przedstawiają fotografie 1 i 2. Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-6 [1] stan graniczny niestateczności powłoki walcowej określa się na podstawie: - podejścia bezpośredniego (na podstawie stanu naprężenia); - analizy fizycznie nieliniowej (MNA) i liniowej analizy bifurkacyjnej (LBA); - geometrycznie i fizycznie nieliniowej analizy numerycznej z imperfekcjami (GMNIA). Wyniki analiz numerycznych [2], [3] wykazują, że istnieją znaczne różnice pomiędzy wartościami obciążeń wyboczeniowych uzyskiwanymi na podstawie podejścia bezpośredniego i globa[...]

 Strona 1