Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisław Maliszewski"

Prawidłowy montaż okien


  Jak pokazują statystyki i doświadczenia w wielu krajach o warunkach klimatycznych zbliżonych do polskich - trwałość okien zależy od: ● w 60% - sposobu zamontowania; ● w 30% - jakości wykonania okien; ● w 10% - sposobu użytkowania i konserwacji. Wartykule omówię zasady prawidłowego doboru okna i jego montażu. Wielkość okna a wymiary otworu okiennego Okno powinno mieć takie wymiary, aby umożliwiały one jego prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie na klockach podporowych lub listwie progowej. Między oknem a ścianą powinny być zachowane szczeliny szerokości, umożliwiającej ich rozszerzanie pod wpływem wilgoci i temperatury, a także właściwe uszczelnienie połączenia okna ze ścianą. Szerokość szczelin uzależniona jest od materiału, z jakiego wykonane jest okno, jego wielkości oraz koloru profilu. Okna z PVC wykonane z profili ciemnych łatwiej się nagrzewają i ulegają większym odkształceniom. Zalecane optymalne luzy montażowe okien o wymiarach 1,5 - 4,5 m wynoszą w przypadku profili z twardego, białego PVC - 10 - 25 mm; ciemnego, twardego PVC - 15 - 30 mm; drewnianych - 10 mm; aluminiowo- -tworzywowych - 10 - [...]

 Strona 1