Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Śpiewak"

Korozja obiektów mostowych ze stali konstrukcyjnej S355 w zależności od standardu zimowego utrzymania dróg DOI:10.15199/33.2017.05.10


  Wartykule omówiono standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD) w Polsce. Przeanalizowano wpływ zimowego utrzymania dróg na strukturę produktów korozji powstających na skutek oddziaływania NaCl na stal konstrukcyjną S355. Badania przeprowadzono na trzech obiektach mostowych o stalowej konstrukcji nośnej zlokalizowanych w województwie śląskim, zaklasyfikowanych do I, II i III standardu ZUD. Próbki badawcze rozmieszczono na dźwigarach wybranych obiektów i pozostawiono na rok, a następnie poddano je badaniom składu chemicznego i topografii powierzchni przy użyciu mikroskopu skaningowego - SEM. Słowa kluczowe: obiekt mostowy, korozja, stal S355, zimowe utrzymanie dróg (ZUD).Na szybkość korozji obiektów mostowych największy wpływ ma agresywność środowiska korozyjnego, spowodowana obecnością jonów chlorkowych pochodzących z topników używanych jako środki zimowego utrzymania dróg (ZUD). Standardy zimowego utrzymania dróg Zimowe utrzymanie dróg to prace podejmowane przez zarządcę drogi mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych czynnikami atmosferycznymi, tj. śliskością zimową i opad[...]

Hydrofobowa pianka melaminowa - innowacyjny materiał izolacyjny DOI:10.15199/33.2018.12.13


  zewnętrznymi. 1) Maad Sp. z o.o. 2) Politechnika Częstochowska;Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: aspiewak@bud.pcz.czest.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono uzyskane parametry fizyczne, chemiczne iwytrzymałościowe hydrofobowej piankimelaminowej. Zaletą badanegomateriału jest bardzo dobra izolacyjność termiczna, zdolność do absorpcji dźwięków(do 90%), superhydrofobowość, bardzo duża odporność ogniowa, niewielkamasa w porównaniu z innymi tego typu materiałami, duża elastyczność i podatność na formowanie, kompatybilność z laminatami zwiększającymi jej wytrzymałość oraz łatwość montażu i kształtowania. Ponadto przeanalizowano możliwość zastosowania hydrofobowej piankimelaminowej jako: izolacji termicznej i akustycznej betonowych stropów międzykondygnacyjnych; izolacji ogni[...]

 Strona 1